Stolta soldater

Med spänstiga steg gick de 360 numera militärt utbildade ungdomarna på Livregementets husarer ut från regementet genom Götiska valvet i Karlsborgs fästning. Efter 10 månaders utbildning var det dags att lämna det militära livet, åtminstone för denna gång.

Efter 10 månaders utbildning lämnade de 360 värnpliktiga Livregementets husarer genom Götiska valvet i Karlsborgs fästning. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten

Tidigare under veckan hade det som brukar ske inför en utryckning genomförts; högtidlig utryckningsceremoni vid med tal och fanvakt, utdelning av hedersbetygelser, inlämning av all utrustning, utdelande av värnpliktsmedalj och åter tal.

De värnpliktiga på K 3, har i likhet med andra soldater på andra regementen, i år gjort tio månaders värnplikt, en minskning med en månad mot vad som var tänkt från början. Räknar igenom allt med all ledighet under sommaren och andra ledigheter så förkortas tiden ytterligare.

Glädje med ett visst vemod

Alla var självklart glada över att få åka hem, men också visst vemod märktes bland soldaterna. Nu insåg de att den grupp de har tillhört och svetsats tillsammans med under dessa tio månader ska upphöra. Det nära kamratskapet, stödet och sammanhållningen som har funnits kommer de kanske aldrig få uppleva igen. Några ska ut och resa, några ska gå en civil fallskärmsutbildning tillsammans om någon vecka och några ska bara umgås på resan hem en sista gång. Ändå så var dock glädjen på topp när det var dags för att marschera ut genom Götiska valvet.

Några stannar kvar

På Livregementets husarer, K 3, fortsätter dock utbildningen av de värnpliktiga som valt att gå vidare in i IA09, ett beredskapsförband som K 3 svarar för under 2009 och 2010, och bli fast anställda soldater.