Trumkåren underhöll världen

Årets upplaga av TRK framträdde för första gången vid högvaktsavlösningen. Sedan tog de världen.

Publiken hittade till trumkåren även i regn. Foto: Anders Back/Försvarsmakten
Trumkåren trollband publiken så att de inte ville gå in till banketten.
Trumkåren trollband publiken så att de inte ville gå in till banketten. Foto: Anders Back/Försvarsmakten
Trumkåren trollband publiken så att de inte ville gå in till banketten. Foto: Anders Back/Försvarsmakten

Arméns trumkår genomförde onsdagen den 1 oktober sitt första framträdande i samband med högvaktsavlösningen på Stockholms slott. Marschen genom stan, ceremonin på borggården och den konsertanta delen gick planenligt. Regnet stoppade inte kåren från att leva upp till smeknamnet ”Den spelande drilltroppen”.

Inte nog med det – på kvällen framträdde kåren utanför Stadshuset, där en bankett ägde rum i Banverkets regi. 450 personer från hela världen lyssnade till TRK som underhöll när gästerna anlände. Dessa ville dock inte gå in, utan stannade länge och väl för att lyssna på kåren som spelade delar av sin repertoar under ledning av kapten Törner. Arméns trumkår finns som tidigare nämnts att beskåda på slottetvarje onsdag, lördag och söndag under oktober.