Skarp övning för jägare med eldkraft

Hösten är här och det börjar närma sig slutövning för soldaterna vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. Denna vecka börjar pusselbitarna falla på plats när bataljonen övar strid med skarp ammunition.– Det är riktigt roligt att öva med hela plutonen. Det gäller verkligen att leverera hela tiden för att det ska fungera, säger Milad Samadi, prickskytt.

Soldaterna i 32:a jägarplutonen har upptäckt ett fientligt pansarfordon i terrängen och bekämpar det med granatgevär. Foto: Mats Carlsson, Försvarsmakten.
Johan Svensson, Norrköping och Milad Samadi, Göteborg.
Johan Svensson, Norrköping och Milad Samadi, Göteborg. Foto: Mats Carlsson, Försvarsmakten.
Johan Svensson, Norrköping och Milad Samadi, Göteborg. Foto: Mats Carlsson, Försvarsmakten.

Veckans övningskoncept går under namnet ”Förbandsövning skarp ammunition”, FUSA. På skjutfältet är ett stationssystem med olika övningsmoment i olika nivåer uppbyggt. Tredje skvadronens andra pluton inledde onsdagen med plutonsanfall. Målet med övningen är att kunna anfalla och ta terräng med samordning av eld och rörelse inom plutonen med eldhandvapen, kulspruta, pansarvärnsvapen och spränghandgranater.

Leder attackflyg

Efter plutonschefens ordergivning var det dags för soldaterna att göra sig klara. Innan anfallet hade plutonens flygledningsgrupp, TACP, lett in attackflyg som bekämpade en del av målen i terrängen. Flygunderstödet levererades av JAS 39 Gripen ur Norrbottens flygflottilj, F 21 i Luleå.

Varje pluton på jägarbataljonen har en egen TACP, Tactical Air Control Party, som har till uppgift att leda attackflyg och koordinera helikoptertransporter.
Anfallet inleddes efter att flygstridskrafterna lämnat arenan och gick till så att plutonen framryckte växelvis uppdelad i tre grupper så att de som avancerade i terrängen hela tiden hade understöd av de andra grupperna. Under framryckningen i terrängen stötte de på motstånd överallt som de tvingades nedkämpa med de olika vapen som fanns till förfogande för att kunna ta sig framåt.

Tungt beväpnade

En jägarpluton är en lätt enhet som kan ta sig fram i de flesta typer av terräng. Snö, mörker och kyla är inget hinder mot att få med sig ordentligt med eldkraft. De vapen som den här plutonen har till förfogande är Automatkarbin 5, Kulspruta 90, Granatgevär modell 86, pansarskott 86, automatgevär 90, prickskyttegevär 90 och spränghandgranat.
– Det är bra att vi får öva med hela plutonen och alla vapensystem, det händer mycket och det gäller vara på tårna. Man har pressen på sig hela tiden, men det är en positiv press som sporrar alla att bli bättre, säger Milad Samadi och Johan Svensson.

Efter ett genomfört moment är det alltid utvärdering. Först utvärderades den truppförande plutonchefen, löjtnant Jonas Brobakken av övningsledaren. Därefter utvärderades hela plutonen. Övningsledare vid denna station var löjtnant Marcus Sjöberg från Försvarsmaktens överlevnadsskola vid K 3 i Karlsborg.
– Jag utbildar mig till kapten och får nu utbildning i att leda stridskjutning, berättar Marcus.

Hur tycker du att plutonen lyckades med dagens första anfall?
– Det börjar ta form men det är en del kvar att slipa på, bland annat måste framryckningen växelvis förbättras. För att det hela tiden ska finnas understöd för dem som går framåt måste man jobba växelvis inom grupperna också, avslutar Marcus Sjöberg.