Lumpen lockar tjejer

Under helgen den 18 och 19 oktober genomförde 25 tjejer en prova-på-helg i det militära. Tjejerna hade redan genomfört Pliktverkets lämplighetstest via webben och de som var bedömda att ha rätt förutsättningar att genomföra värnplikten inbjöds till F 21.

Alla tjejer födda 1991 fick ett brev från Pliktverket med instruktioner och en inloggningskod för lämplighetstest på webben. Nästan 13 400 tjejer genomförde testet och av dessa bedömer Pliktverket att 7 800 av dem har bra förutsättningar att göra lumpen.

De tjejer som klarade första testet bjöds in att besöka ett förband under en helg för att få svar på frågor och funderingar om livet som soldat. På tre förband i Sverige, däribland F 21, genomfördes denna prova-på-helg. De övriga förbanden var fjärde sjöstridsflottiljen på Berga och Skaraborgs flygflottilj i Såtenäs. Till F 21 kom 25 intresserade tjejer från Norr- och Västerbotten.

Även för anhöriga

Tjejerna som genomförde prova-på-helgen på F 21 fick information om hur antagningsprövningen går till, fick prova miltärkläder, bo på logement och träningsråd. Dessutom besökte de olika arbetsplatser på flottiljen, exempelvis hundplutonen som intresserade flertalet av tjejerna.

De anhöriga till tjejerna var inbjudna till informationsträff där de bland annat fick information om helgens verksamhet, mönstring/antagningsprövning och nätverk för värnpliktiga kvinnor, NVK.

– Intresset var väldigt stort att antagningspröva, fler än hälften hade planerat detta redan, säger rekryteringsofficer Susann Johansson.