Fallskärmsjägarna på uppdrag i Bogaland

Under perioden 20 till 27 oktober övar de värnpliktiga från förbanden Trängregementet, K 3 och P 4 tillsammans i Skövdeområdet.

Fallskärmsjägarnas uppgift är att säkra flygplatsen. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

Under måndagen tog sig den fallskärmsjägarpluton ur K 3 som utgör det första EU-förbandet in i det fiktiva landet Bogaland.  EU ska på begäran av parterna stabilisera förhållandena i landet som är svårt sargat efter kriget mot Sydland och Västland. Uppgiften för plutonen är att spana och slå ner mindre enheter i närheten av Skövde flygplats för att säkerställa en säker landning för den luftburna bataljonen under tisdagen.

Flygplatsen viktig

Flygplatsen är en viktig väg in i landet för EU-styrkorna. Via denna kan insatsstyrkor och underhållsförband lyftas in med hjälp av transportflyget från F 7 i Såtenäs. De tunga förbanden från P 4 och Trängregementet lyfts in med flyg eller anländer med båt till en fiktiv hamn i närheten.

Efter sin ankomst till området tog sig fallskärmsjägarna snabbt in i terrängen för att förbereda sin framryckning mot flygplatsen. Med sig hade de fyra man ur underrättelsebataljonen som är specialister på små obemannade luftfarkoster, så kallade SUAV.

Spana framåt

Med hjälp av flygplanen har de möjlighet att spana framåt i terrängen för att framryckningen ska bli så säker som möjligt och för att styrkorna ska kunna sättas in på den mest effektiva platsen.

Efter plutonchefens ordergivning ryckte fallskärmsjägarna fram mot flygplatsen för att senast klockan 06.00 på tisdagsmorgonen kunna besvara de svenska styrkornas fråga: Är det säkert att landa?