Sjöcentralen förhindrade allvarlig olycka

Under natten mot söndagen upptäckte vakthavande sjöledare Tim Lindgren vid sjöinfocentralen på Muskö ett fartyg som var på väg mot land. Fartyget var identifierat som Havi Trader, en kemtanker, flaggad på Malta.

Den rutt kemitankern HAVI TRADER hade då Sjöcentralen larmade fartyget. Foto: Försvarsmakten

Incidenten inträffade vid Väddö i Stockholms norra skärgård. Fartyget var lastat med 9 000 ton saltsyra.

När sjöledaren Tim Lindgren ropade upp fartyget på radio girar det undan i sista stund och fortsätter sin färd söderut. Sjöledaren  tar då kontakt med vakhavande befäl på Kustbevakningen som i sin tur kontaktar sjöpolisen. Senare på söndagens förmiddag bordar sjöpolisen fartyget för att förhöra ansvarigt befäl ombord. En person grips och förs till Visby för vidare utredning.

Tack vare Sjöcentralens snabba ingripande undveks en sjöolycka, vilken kunnat få förödande miljökonsekvenser i det aktuella området.