Många frågor vid utskottsbesök

Det blev mycket frågor och diskussioner när två socialdemokrater från försvarsutskottet besökte garnisonen i Halmstad den 4 september.– Det är viktigt att besöka verksamheten fysiskt, sa Anders Karlsson. Man kan inte läsa sig till allt i utredningar, och så här får vi en bra bild av verksamheten och utbildningen.

Peter Degerlund från Lv 6 instruerar Anders Karlsson om hur han ska ställa in siktet på eldenhet 70. Foto: Selma Sedelius / Försvarsmakten
Stf regementschef Ove Tirud förklarar funktionen hos robotsystem 70 för Anders Karlsson och Åsa Lindestam (s) från försvarsutskottet.
Stf regementschef Ove Tirud förklarar funktionen hos robotsystem 70 för Anders Karlsson och Åsa Lindestam (s) från försvarsutskottet. Foto: Selma Sedlius / Försvarsmakten
Stf regementschef Ove Tirud förklarar funktionen hos robotsystem 70 för Anders Karlsson och Åsa Lindestam (s) från försvarsutskottet. Foto: Selma Sedelius / Försvarsmakten

Utskottets ordförande Anders Karlsson (s) bestämde sig när han tillträdde förra året att han skulle besöka alla förband och skolor före 2008 års utgång, och efter torsdagens besök kunde han stryka tre på listan – FMTS, Militärhögskolan Halmstad och Lv 6.

Besöket inleddes med en presentation av garnisonen i Halmstad och hur förband och skolor drar nytta av varandras verksamheter. Som exempel på det nämndes ett av Militärhögskolans nya uppdrag – aspirantutbildningen som börjar våren 2009 och som genomförs med stöd av Lv 6, och med förläggning av aspiranterna på Lv 6.

Det blev en grundlig genomgång och diskussion om luftvärnets olika robot- och sensorsystem, med frågor om allt från förmågor till finansiering.
– Jag har fått lära mig mycket mer om hur luftvärnet är uppbyggt, med kombinationer av olika system, sa Anders Karlsson efteråt.

Apropå den politiska diskussionen kring vilka förmågor och system Försvarsmakten ska ha i framtiden, kommenterade han:
– Jag kan inte säga idag om vi ska ha kvar eller ta bort det ena eller det andra. Men vi måste först utreda och besluta vilket försvar vi ska ha, och sedan diskutera kostnaderna.

Hemvärnet togs också upp till diskussion, och både landshövding Lars-Erik Lövdén och kommunrådet Ingegerd Sahlström, som också deltog i besöket, påpekade vilken nytta samhället haft av hemvärnet i Halland. Som exempel nämndes de senaste årens stormar och den stora skogsbranden i Kungsbacka i somras.
– Hemvärnet har en viktig funktion för oss, sa Lars-Erik Lövdén. Utan de militära resurserna i hemvärnet står sig det civila samhället väldigt slätt.