Bra kommunikation utvecklar förmågor

På en knastrig kanal via flygradio tar flyg- och markförbandet kontakt med varandra. Två JAS 39 Gripen cirkulerar över området och piloterna anmäler att flyg finns på plats. Personen som tar emot anmälan kallas Forward Air Controller, FAC. Det är hans uppgift att leda in flyget och tala om vilket understöd markförbandet behöver.

Vakt- och eskortplutonen tar skydd under beskjutning med understöd från JAS 39 Gripen. Foto: Louise Levin / Försvarsmakten
Forward air controller har kontakt med piloterna via flygradiosystem.
Forward air controller har kontakt med piloterna via flygradiosystem. Foto: Louise Levin / Försvarsmakten
Forward air controller har kontakt med piloterna via flygradiosystem. Foto: Louise Levin / Försvarsmakten

Övningen går ut på att en vakt- och eskortpluton skall ta sig fram till ett område där en person ska gripas. För att kunna genomföra detta behöver plutonen hjälp med att rekognosering av vägen, samt eskort och skydd av den egna styrkan. De uppgifterna kallas Close Air Support och utförs av en rote – två JAS 39 Gripen.
– Vi övar ett riktigt taktiskt moment som kallas eskorttjänst. Flyget hjälper oss att ta terräng genom att övervaka från luften och rapportera till oss, säger Robin Bokvist, ställföreträdande plutonchefen under dagen.

Innan förflyttningen av markförbandet kan ske anländer två JAS 39 Gripen på hög höjd över området. FAC begär hjälp med att rekognosera den väg som plutonen i bandvagnarna strax skall rulla fram efter. Han frågar om piloterna med hjälp av sensorer kan se något hot. Piloten i första planet rapporterar tillbaka att inga hot finns den första biten av vägen. Samtidigt cirkulerar det andra gripenplanet ovanför startplatsen för att skydda det egna markförbandet. Plutonen påbörjar förflyttningen och piloterna rapporterar fortlöpande vad de ser till FAC.

Samövningar med bonus


Övningen slutade med utvärdering vid F 21 i Luleå där både piloterna och eleverna fick gå igenom dagens händelser.
– Det har gått bra för FAC-eleverna vid utbildningen. Här och nu har de chans att träna och öva på taktiska moment som används vid internationella insatser. Eleverna har också möjlighet att öva i direkt närhet med värnpliktiga och dess chefer, säger Fredrik som en av instruktörerna under kursen.

– Det är jättebra med samverkan med markstyrkor. Vi behöver träna detta och få ökad insyn i markförbandets verksamhet och taktik, säger deltagande personal ur F 21.

Möjligheterna för lyckade insatser börjar med att skapa förutsättningar för personal och förband. Tillsammans utvecklar de förmågor som efterfrågas bland annat i Afghanistan.

F 21 och A 9 arbetar tätt med att utveckla samarbetet. Förutsättningar med närhet mellan mark- och flygförband samt bra övningsområden finns i norra Sverige.