Attachébesök på Revinge

Under tre dagar har Södra skånska regementet, P 7, och Skåne haft besök av ett 50-tal militärattachéer. De har bland annat fått veta mer om regementet, värnpliktsutbildningen och hemvärnet – nationella insatsstyrkorna.– Det är viktigt för oss att visa P 7:s vardag och vad Försvarsmakten gör, säger Jan Pålsson, regementschef.

Löjtnant Carola Henrysson visar en stridsvagn 122 för attachéerna. Foto: Bertil Öhrstrand/Försvarsmakten
Antonio Carlos Soares Gurrreiro, Brasilien, och Alexander Suslov, Ryssland, är intresserade av Hemvärndets materiel.
Antonio Carlos Soares Gurrreiro, Brasilien, och Alexander Suslov, Ryssland, är intresserade av Hemvärndets materiel. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Antonio Carlos Soares Gurrreiro, Brasilien, och Alexander Suslov, Ryssland, är intresserade av Hemvärndets materiel. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten

De flesta militära attachéer stannar i Sverige i tre år. Under den tiden ska de hinna besöka de flesta delarna av Försvarsmakten. Överstelöjtnant Hans Eriksson är chef för den del av Högkvarteret, som bland annat ansvarar för utländska attachéer i Sverige. Besök är en viktig arbetsuppgift.
– Jag vill att förbanden ska visa det de gör och är bra på. Det ska inte bara vara bildvisningar, utan det är viktigt att attachéerna får möjlighet att prata med soldaterna, säger han.
En av dagarna visar Hemvärnet upp delar av sin verksamhet i Husie i Malmö. Att ha frivilliga soldater är ovanligt, och många av attachéerna är nyfikna. Tidigare har de träffat rikshemvärnschefen Roland Ekenberg – nu får de äntligen träffa soldaterna.

Alltid hög nivå

Först blir det en kort genomgång med desto fler frågor, sedan visar soldaterna ett moment med strid i bebyggelse. Någon är fascinerad över att så många soldater tagit ledigt från sitt arbeta för att kunna vara med, och gjort det frivilligt.
– Det här är en bra idé, även om behovet inte finns i Ryssland just nu. Vi har andra myndigheter som löser de uppgifterna, säger överste Alexander Suslov efter att ha fördjupat sig i några vapen och ställt några frågor till en av soldaterna.
Antonio Carlos Soares Gurrreiro, Brasilien, som är stationerad i London och har valt att åka till Sverige för att besöka P 7, är eld och lågor.
– Vi har inte organiserat det exakt så här, men vi har några frivilliga, några grupper specialiserade på djungelstrid till exempel. Tänk om man fått till ett utbyte, säger han.

Hans Eriksson är nöjd.
– Jag märker när mina attachéer mår bra, man hör det på sorlet. Det här gillade de, säger han. Ivo Lavric, en av hemvärnssoldaterna – för övrigt tillhör han den femtedel av Hemvärnssoldaterna som gjort utlandstjänst - är nöjd efter insatsen.
– Det är kul att det kommer så höga till personer till oss, små soldater i lilla Malmö, säger han.
Men de har inte ansträngt sig extra för att göra gott intryck på besökarna.
– Nej – vi håller alltid hög nivå, säger han.

Många programpunkter

Under besöket fick attachérna även ta del av P 7:s historia, träffa värnpliktiga, åka till Sjöstridskompaniet i Malmö och besöka några företag i Skåne.
– Jag är imponerad. P 7 verkar vara väl organiserat och er chef verkar vara ett bra exempel på hur man ska bedriva verksamhet. I den situation Försvarsmakten befinner sig just nu är det extra viktigt för mig att komma ut till förband – oavsett hur det går i framtiden, säger överste Jacek Stec från Polen, när programmet börjar gå mot sitt slut.