Vårexpedition mot norr

I veckan kastade HMS Landsort, HMS Arholma och HMS Spårö ur 42.minröjningsdivisionen samt stöd- och ledningsfartyget HMS Visborg loss från Stockholm. De närmaste två veckorna fortsätter den gemensamma övningsserie som fartygen genomför – Vårexpedition 2008.

Fjärde sjöstridsflottiljens fartyg genomför just nu Vårexepedition 2008. Foto: Patrik Östlund

Värnpliktsbesättningarna ombord blev kompletta i mitten av maj och sedan dess har man utbildats ombord. Vårexpeditionen har pågått sedan vecka 22. Inledningsvis med fokus på det egna fartyget, sjömanskapsövningar och enklare samövningar. Vartefter arbetas sedan fler och fler moment in i form av momentövningar. Slutmålet för vårexpeditionen är att passera Chefen för Fjärde sjöstridsflottiljens utbildningskontroll som genomförs under midsommarveckan. Om fartygen godkänns kan de sedan anmälas som beredskapsfartyg för Marinens taktiska stab – MTS.

Under helgen som varit har fartygen bidragit till nationaldagsfirandet genom sin närvaro i Stockholm. Då man under måndagen lämnade Stockholm sattes kurs och fart mot Norrtälje där man även låg förtöjda under natten till tisdagen. Det utbildningsskede som inletts i och med denna vecka har sin fokus på att nå målet som beredskapsfartyg.

Chefen för 42.minröjningsdivisionen är nöjd med resultatet så här långt:
– Jag tycker att det har gått över förväntan så här långt, menar Anders Larsson, kommendörkapten och chef för minröjningsdivisionen. Vi inledde det här året med kraftfullt hämmade ekonomiska förutsättningar men genomför ändå en intensiv och kvalitativ övningsverksamhet med förbandet.

Ett normalt övningsår förekommer majoriteten av Fjärde sjöstridsflottiljens fartyg i internationella sammanhang. I år är ett flottiljens sju fartyg, HMS Skaftö, med under en internationell övning. I det här fallet handlar det om övningen BALTOPS som genomförs i södra Östersjön.

Ändrad ekonomi har lett till ändrad planering och nytänk.
– Vi övar mer i svenska farvatten i år än vi normalt gjort under tidigare år, fortsätter Anders Larsson. Den svenska skärgården är väldigt bra att öva i och den grundläggande stridsförmågan är det viktigaste för fartygen oavsett om vi ska verka här hemma eller på en mission i utlandet.

– Det här året och möjligen även 2009 är undantag, säger Anders Larsson, framöver måste vi ut och öva internationellt igen för att upprätthålla samarbetet med andra nationer och bibehålla vår trovärdighet gentemot dem. Det är trots allt så att vi vid en skarp internationell insats kommer att vara en del av en multinationell styrka. Det är viktigt att komma ihåg.

Trots den neddragna ekonomin är kalendern i nuläget fulltecknad för fartygen på minröjningsdivisionen. Ambitionsnivån är sänkt jämfört med tidigare år men de unga män och kvinnor som just nu genomgår sin värnpliktsutbildning ombord ska i slutet av året kunna ha tillräcklig färdighet för att kunna krigsplaceras, delta i internationell verksamhet och söka sig vidare till officersyrket.