Svenskarna i Kabul

Huvuddelen av den svenska kontingenten är baserad i norra Afghanistan – den del av landet som är förhållandevis lugn, även om den inte på något sätt är riskfri. Sverige har dock ett antal soldater och officerare placerade i huvudstaden Kabul och de lever ett ganska annorlunda liv jämfört med sina kollegor i norr.

Överstelöjtnant Fredrik Hesselman, chef för SWENIC i Kabul. Foto: Fredrik Bojerud, FS14

Kabul är en sjudande storstad som på kort tid vuxit explosionsartat ur befolkningshänseende. Rikedom och extrem fattigdom finns sida vid sida och risken för att drabbas av våldsamheter i form av bomb- eller raketattacker finns hela tiden i människors bakhuvuden.

Belägen cirka 1 800 meter över havet och med mäktiga bergsryggar som omsluter staden i alla vädersträck känns staden som botten på en stor gryta.

I Kabul finns det gott om Isaf-soldater och officerare. Isafs verksamhet i landet började just i Kabul för att sedan sprida sig ut över resten av landet och den afghanska regeringen med alla ministerier finns i staden.

Mycket folk på liten yta
Isafs högkvarters område är till ytan ungefär lika stort som den svensk-finska campen i norra Afghanistan. Skillnaden ligger i att ISAF HQ har omkring 1 800 personer boende på campen. Svenskarna och finländarna i norr är som mest runt 500 personer. Det är med andra ord trångt på ISAF HQ, men ganska mysigt på något vis.

Livet för den handfull svenskar som bor och jobbar på ISAF HQ är minst sagt speciellt. Det är till att börja med en synnerligen multinationell arbetsplats, med soldater och officerare från bland annat Makedonien, Grekland, Italien, Portugal, Storbritannien, USA, Danmark, Island, England, Nederländerna, Spanien, Frankrike, Turkiet, Nya Zeeland, Australien, Kanada, Finland och Norge. På ISAF HQ finns det ett antal svenska officerare som är placerade i staben. Utöver dessa finns också svenska "Nicken" på plats.

Svensk underrättelsetjänst i Afghanistan
"Nicken" är en försvenskning av förkortningen NIC som i sin tur står för National Intelligence Cell. De flesta länder som är med i Isaf har en NIC i Kabul.  Den svenska "Nicken" är en del av den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) och deras uppgift är att förse MUST hemma i Sverige med underrättelser och analyser från Afghanistan med omnejd. När det är påkallat skickar man också underrättelser direkt till de svenska förbanden i norra Afghanistan.

Under förra kontingenten, FS13, fick chefen för den svenska "Nicken" äran att vara NIC Major – den som förde samtliga länders "Nickars" talan vid olika tillfällen. Under FS14 fick den nuvarande chefen för svenska NIC, överstelöjtnant Fredrik Hesselman, äran att vara NIC Major. Detta är bara ett bevis på Sveriges höga anseende i Kabul.

– Trots att Sverige är ett litet land har vi ett mycket högt anseende bland andra länders underrättelsetjänster i Kabul, förklarar Fredrik.
– Jag vill påstå att det svenska utbildningsväsendet är det främsta skälet. Delar av min personal har fått gedigen universitetsutbildning i Sverige och deras rapporter och analyser, som ibland presenteras på engelska, håller högsta klass.

Jobbet på "Nicken" är utmanande. Arbetsdagarna är långa och uppgifterna är ibland mycket komplexa och det finns hela tiden nya deadlines att klara av.

Trots det extrema arbetstempot och den överfulla campen är det uppenbart att de som jobbar på "Nicken" trivs. Sammanhållningen och galghumorn är uppenbara för en utomstående. Att de vet att de är duktiga märks. Men det är inget de pratar om. Det är något de bevisar varje dag  i miljonstaden Kabul i Afghanistan.

Fredrik Bojerud
Press- och informationsofficer, FS14