Sista räddningen

När Daniel Johansson är nöjd med hur allt är placerat i containern tänder han på. De dieselindränkta spånskivorna flammar snabbt upp och en tjock svart rök söker sig mot himlen. Rökdykarna Linus Lundberg och Joakim Lind drar på sig maskerna och gör sig klara att gå in. Räddningsgruppen på KS16 gör sin sista övning.

Räddningsgruppen strävar efter att ha sina övningar så realistiska som möjligt. Linus Lundberg och Joakim Lind är på väg in i eldhavet. Foto: Anna Norén

– Det första man gör när man kommer fram till en brandplats, vare sig det är övning eller på riktigt, är att insatsledaren gör en bedömning av olyckans omfattning och vilken typ av insats man måste göra, säger rökdykningsledare Kenneth Öberg.
– Vi måste ha klart för oss om det finns människor där inne som vi behöver rädda eller om vi bara ska släcka, säger Linus Lundberg.

Övar i container

När räddningsgruppen övar rökdykning i missionsområdet så får ett antal containrar vara brandplats.
– Vi kan bygga upp scener, som om det vore en lägenhet eller en industrilokal. Meningen är att insatsen ska vara så realistisk som möjligt, säger Joakim Nilsson.
– När du rökdyker är det viktigt att hålla koll på allting runt omkring, du vill inte komma i en situation där det börjar brinna bakom dig, säger Linus Lundberg.
I dagens scenario har en av brandmännen fastnat i den brinnande byggnaden. Joakim Lind får agera skadad, men Josefina Berglind och Sara Andersson kommer snabbt till hans räddning och hjälps åt att släpa ut honom.

Mycket förebyggande arbete

Räddningsgruppen på KS16 är den sista i Kosovo. Då KS17 som snart tar över är hundra man färre så har en del tjänster tagits bort, bland annat räddningsgruppen.
– Det arbete vi har gjort här är främst förebyggande, säger Josefina Berglind.
– Dessutom har alla på campen har fått grundläggande brandutbildning och en del har vidareutbildats till brandskyddskontrollanter, säger Peter Kindblom, chef för räddningsgruppen.
De har även hunnit med en del extern utbildning, både eleverna på Internationella Skolan och personalen på sjukhuset i Pristina har fått grundläggande brandutbildning, och på sjukhuset fick de även hjälp med det förebyggande brandskyddsarbetet.

Personlig utveckling i missionsområdet

Det har inte varit några bränder på Camp Victoria under KS16s tid, men räddningsgruppen har vid några tillfällen stött den civila räddningskåren vid bränder, och de finns ofta med när ammunitionsröjningsgruppen åker på ett larm. Vid sidan av det har de också löst en del vanliga soldatuppgifter.
– Om man tittar på rena arbetsinsatser så har tiden i Kosovo inte varit utvecklande. Men på det personliga planet har det varit det, alla människor jag har träffat och att uppleva ett land som Kosovo på nära håll, säger Joakim Lind.
– Och så har vi haft väldigt roligt, säger Peter Kindblom.

Anna Norén, press- och informationsofficer KS16