Utlandsstyrkans personal vårdas i Uppsala

Försvarsmakten och Akademiska sjukhuset har slutit två avtal om hemtransport samt kvalificerad bedömning och vård av sjuka och skadade i utlandsstyrkan. – Vi är mycket nöjda att vi fått till stånd de här avtalen, säger Bertil Starfelt, chef för försvarsmedicinsektionen på Högkvarterets insatsledning.

Försvarsmakten och Akademiska sjukhuset har slutit två avtal om hemtransport samt kvalificerad bedömning och vård av sjuka och skadade i utlandsstyrkan. Foto: Björn Jansson/LSS

– Det är ett sätt att förbättra omhändertagandet av vår personal utomlands, säger Bertil Starfelt.

En mycket liten del av utlandsstyrkans personal blir så skadade eller sjuka att de behöver flygas hem till Sverige med ambulansflyg. Då är det viktigt med en snabb och kvalificerad bedömning av skadan.

– Det allra viktigaste är vad som görs direkt på plats, menar Bertil Starfelt, men det måste fungera hela vägen, från det första omhändertagandet tills den skadade kommit hem för vidare vård.

Hämtning inom 24 timmar
Akademiska sjukhuset har ett jetplan med två intensivvårdsplatser. Med planet kan man vara på plats för att hämta en patient i ett av utlandsstyrkans missionsområden inom 24 timmar. Hemma i Sverige landar man på flygplatsen på Uppsala garnison där en ambulans transporterar patienten till sjukhuset.

Ambulansplanet kan förutom två liggande patienter ta fyra sittande passagerare. Därför kan personal från Försvarsmakten eller eventuellt anhöriga till patienten följa med. Med ombord finns också narkosläkare och sjuksköterska.

De nya avtalen om transport och vård av utlandsstyrkans personal kompletterar de som finns sedan tidigare.