Stor ammunitionsgömma hittad i norra Afghanistan

En stor vapengömma hittades nyligen i norra Afghanistan. Just nu hjälper svensk trupp de afghanska myndigheterna med att ta hand om den farliga materielen

Svenska ammunitionsröjare ur FS14 hjälper just nu den afghanska armén med att röja upp en mycket stor ammunitions- och narkotikagömma som hittades i distriktet Charbolak i Balkhprovinsen.

Gömman innehöll hundratals ammunitionseffekter, bland annat raketer och granatkastargranater. Det som inte kan bärgas kommer att förstöras av de svenska amröjarna.

Chefen för den afghanska 209. armékåren ringde personligen till överste Torbjörn Larsson och tackade för det svenska stödet under operationen och var särskild glad över att ISAF ställde upp med den speciella kompetens som de svenska amröjarna besitter.

– Detta är ett mycket bra exempel på vad vi är här för att göra: att tillsammans med afghanska säkerhetsstyrkor handgripligen bidra till ökad säkerhet i regionen, säger FS14:s stabschef överstelöjtnant Per Olsson.

Text: Kapten Fredrik Bojerud
Press- och informationsofficer FS14