Svensk amiral i EU:s militära ledning

Flottiljamiral Bengt Johansson har utsetts till ordförande i EU:s militärkommittés arbetsgrupp.

Från årsskiftet och tre år framåt ingår en svensk flottist och helikopterförare i EU:s högsta militära ledning. Det är flottiljamiral Bengt Johansson som utsetts till ordförande i EU:s militärkommittés arbetsgrupp.

- Jag är inte där som svensk representant, utan som helt neutral ordförande för arbetsgruppen med deltagare från EU:s alla 27 medlemsländer inklusive Sverige, säger Bengt Johansson.

Arbetsgruppen leds av en permanent tillsatt ordförande som roterar vart tredje år. Befattningen är centralt placerad och ger stora möjligheter till insyn i och inflytande över EU:s militära arbete. Gruppen arbetar nära EU:s militärkommitté och ordförandeland och stöds av rådssekretariatet inklusive EU:s militära stab.

- Vi gör mycket av förhandlingsarbetet, när frågor från militärkommittén ska förankras hos samtliga medlemsländer, säger han. Min ordförandeperiod blir extra intressant, då den innefattar både beredskapsperioden för Nordic Battlegroup och det svenska ordförandeskapet i EU 2009.

Bengt Johansson är flottist med tjänstgöring på bland annat minsvepare och jagare men framförallt som helikopterförare. Åren 1996-99 var han chef för 2. Helikopterbataljonen.

Han är utbildad vid den franska militärhögskolan i Paris och har tidigare tjänstgjort i Bryssel vid den svenska EU-representationen.

Text: Hans Axelsson