Pressmeddelande från Genderforce: Sveriges insatser kan bli ännu bättre i internationella konflikt- och katastrofområden

Genderforce är ett treårigt EU-finansierat projekt och består av Försvarsmakten, Polisen, Räddningsverket, Officersförbundet, Lottorna och Kvinna till Kvinna.

Den 6 december håller EU projektet Genderforce sin slutkonferens på Clarion Hotel i Stockholm.

Syftet med Genderforce slutkonferens är att presentera projektets resultat, att blicka framåt och ge rekommendationer för fortsatt arbete.

För att Sverige effektivt ska kunna genomföra internationella uppdrag i katastrof- och konfliktområden krävs att kvinnor deltar. Inte bara på grund av kompetens och erfarenhet utan också för att öppna dörrar samt nå kvinnor och flickor bland befolkningen.

Närvarande är bland annat biståndsminister Gunilla Carlsson och Pierre Shori som kommer att tala om hur han i egenskap av FN:s speciella sändebud har arbetat med resolution 1325.

- Genderforce har uppnått viktiga resultat som kan göra de samverkande organisationerna mer effektiva i sina insatser vid internationella konflikt- och katastrofområden - insatser som når hela befolkningen, säger Charlotte Isacsson, gender advisor på Försvarsmakten.


Vill du veta mer kontakta:
Charlotte Isacsson, Försvarsmakten, 070-381 82 82
Anna-Karin Hamrén, Räddningsverket, 076-807 80 90
Tid: 6 december 2007 kl.09.00-16.30
Plats: Clarion Hotel, Stockholm