Barn i Kosovo utbildas av utlandsstyrkan

När soldaterna kliver in i klassrummet möts de av rungande applåder. Det är trångt och mycket varmt, vid ena väggen står en liten kamin och spyr ut värme. – Är det någon som vet varför vi är här?– Vi ska tala om minor och vad som är farligt med dem, säger Magnus Dahl, ammunitionsröjningsgruppen KS16.

Barnen fick prova att kasta boll med en hand och stående på ett ben. Foto: Anna Norén

Skolan i Mali Bolacevac väster om Pristina är liten och enkel. Eleverna som är mellan 7 och 12 år har trängt ihop sig i det ena av de två klassrummen. Magnus Dahl håller upp en röd skylt med texten Mine på.
– Är den här skylten farlig?
– Yes!
De vet redan en hel del om farorna som kan finnas där de leker. Det finns i dag inga bekräftade uppgifter på hur mycket oexploderad ammunition och minor som finns i Kosovo, men det är ett allvarligt hot mot barnen. Bara veckan innan skadades fyra barn av en mina när de vaktade familjens får. Ett av barnen dog på sjukhuset.

”Rör aldrig vid något ni hittar!”

Soldaterna visar bilder på olika sorters minor och ammunition som man kan stöta på i Kosovo. De upprepar flera gånger hur viktigt det är att inte röra vid något man hittar utan kontakta KFOR eller polisen.
– KFOR började med minutbildning på skolor förra året, berättar Mio Kesar.
– Det är positivt att kunna påverka barnens attityd, så de förstår att de inte ska spela tuffa och plocka upp ammunition de hittar.

Det går att leka fast man skadat sig

Sen får några av barnen tävla i vem som snabbast kan knyta skorna med bara en hand. En pojke och en flicka kastar en boll mellan sig. Först med två händer, sen med en hand eller stående på ett ben.
– Vad vill jag visa med det här, frågar Fredrik Tegfors.
– Att de som är skadade av minor inte har ett normalt liv som vi, föreslår en flicka.
– Att det går att leka fast man har skadat sig, det är bara lite svårare, säger Fredrik.
Lektionen avslutas med frågestund. Barnen väller ut på skolgården och flockas runt soldaterna och deras bilar. Glädjen är påtaglig.
– Det är samma utbildning som alla i utlandsstyrkan får, fast lite förenklat, säger Magnus Dahl.
– Fast vi har inga lekar när vi utbildar vuxna. Men det kanske vi borde ha.

 

Anna Norén, press- och informationsofficer KS16