Stridsstyrkans brister måste åtgärdas

Armé- flyg- och marinstridskrafter ska samordnas på kort tid. Vi saknar ännu viktig materiel och vi underskattade svårigheterna, skriver generallöjtnant Jan Salestrand i en debattartikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet angående Sveriges ansvar för EU:s snabbinsatsstyrka Nordic Battlegroup.

Under första halvåret 2008 har Sverige ansvaret för snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup, NBG, som en del av EU:s krisberedskap.

"Vi har fått många viktiga erfarenheter, samtidigt som vi ärligt måste medge att det finns brister inom våra processer som vi har anledning att förbättra oss i", skriver Jan Salestrand.

Slutövningen i Norrbotten, Nordic Resolution, den 3–11 november, blir en mätare på tillståndet i förbandet och en angelägen kontrollstation inför beredskapens start den 1 januari.

Läs hela debattartikeln här