EB06 lämnar Bosnien

Efter sex månaders arbete i Bosnien Hercegovina är det dags för EB06:s styrka om 15 personer att rotera hem till Sverige igen och EB07 ta vid.

Camp Butmir i Sarajevo Foto: Försvarsmakten

Arbetet på Headquarter (HQ), med personal från 33 länder, där Sverige stått för fyra tjänster har flutit på bra, enligt överstelöjtnant Lars Olsson, Chief Countermines och tillika kontingentschef för EB06.

Kapten Staffan Vestbom, Chief  National Support Element (NSE) menar att det har varit en omvälvande tid. ”Under missionens gång har vi flyttat det svenska NSE:t från Camp Eagle Base i Tuzla till sin nuvarande plats på Camp Butmir i Sarajevo. Vi har även etablerat, genomfört och avvecklat det svenska minröjningsteamet tillhörande EN04, som under lite mer än tre sommarmånader ingick i den svenska kontingenten i Bosnien.”

EB06 var den första styrkan från Sverige att ingå i LOT-konceptet med ett Liaison and Observation Team om åtta personer, placerat i Doboj i Bosniens norra delar. LOT Doboj har gjort sig kända som ett team med bred kompetens bland medlemmarna och för en saklig och god rapportering. Svenska LOT har tillsammans med fyra turkiska och två polska team rapporterat till ett Regional Coordination Center (RCC) som ligger i Zenica. I RCC:t har en svensk samverkansofficer varit den som huvudsakligen skött kontakten mot svenskarna i Doboj. ”Att samverka med alla upptänkliga instanser och personer i samhället har varit oerhört stimulerande och lärorikt”, säger chefen; major Christer Aspelod som gjort sin tredje mission i Bosnien.

Avslutningsvis sammanfattar kontingentschefen Lars Olsson missionen; ”Det har varit sex krävande, men oerhört intressanta månader. Arbetet har varit lärorikt och stimulerande och det är helt klart att vi svenskar håller en hög nivå, både vad avser språkkunskaper som förmåga att arbeta i en multinationell miljö”.

Text: Frida Johansson