Förbanden ska spara 180 miljoner

För att klara de ekonomiska ramarna för 2007, måste förbanden spara omkring 180 miljoner kronor.

- Det ekonomiska läget i Försvarsmakten är mycket ansträngt, säger Göran Mårtensson, chef för förbandsproduktionen.

Efter en analys av förbandens inlämnade delårsredovisningar har Försvarsmakten beslutat reducera verksamheten med omkring en procent av förbandsanslaget. Genom åtgärden kan den ekonomiska ramen för 2007 hållas, vilket gör att kommande års verksamhet inte drabbas. Minskad övningsverksamhet Besparingarna innebär bland annat minskad övningsverksamhet vid hemvärnet. Vissa utvecklingsarbeten förskjuts till 2008 och 2009, och utbildningar för fast anställda reduceras. Några bataljonsförband inom främst marinen kommer inte heller att fullt ut nå målen. Inskränkningar Reseverksamheten ska också reduceras till ett absolut minimum, inskränkningar införs för anställning av ny personal, uttag av övertid och köp av varor och tjänster. - Strävan är att uppnå de mål som Försvarsmakten har för 2007, vilket bland annat innebär att utbildningen av Nordic Battlegroup prioriteras och fullföljs, säger Göran Mårtensson.