Förstärkt förband på plats i Afghanistan

Under den gångna helgen var det avlösning på den svenska styrkan i Afghanistan. FS13 tog över efter sina föregångare FS12. Det innebär att den beslutade utökningen, från cirka 250 soldater till omkring 330, nu är operativ och på plats i Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan. Och redan efter ett par timmar fick FS13 hantera en kris.

- Vi hade tur i oturen i söndags morse. Vi ska vara tacksamma att explosionen under fordonet inte resulterade i några allvarligare fysiska skador på personalen, säger överste Mats Danielsson, chef för FS13 och vanligtvis hemmahörande på F21 i Luleå. Återskapa säkerhet - Attacker mot oss, men även mot de Afghanska myndigheterna, är fullständigt oacceptabla. Om inte säkerheten i området kan upprätthållas kommer också all utveckling att avstanna när FN-organ och andra organisationer inte längre kan arbeta under säkra förhållanden. Därför kommer vi att fullfölja vår uppgift med fast beslutsamhet och återskapa säkerhet i det aktuella området. Utökningen av trupp i Afghanistan består i att FS13 har två vakt- och eskortplutoner, mot tidigare en, att antalet mobila observationsteam (MOT) är fler än tidigare och att olika stabsfunktioner har förstärkts. Lång utbildning Överlämnandet från FS12 till FS13 har pågått under flera veckor, och kommer att pågå ännu en tid, och personal ur FS13 har anlänt till Afghanistan i omgångar. Innan avfärd från Sverige har FS13 utbildats på Livgardet strax norr om Stockholm. - Det är otroligt skönt att äntligen vara på plats i missionsområdet. Utbildningen inför den här missionen har varit mycket bra men väldigt lång, fortsätter Mats Danielsson. Redan under överlämningsperioden har riggade bomber (så kallade Improvised Explosive Devices - IED) påträffats i det svenska ansvarsområdet. Den nya personalen från FS13 har därmed fått jobba skarpt mer eller mindre från första stund. Normalläge Det är ett arbete som har sina risker men samtidigt är det oerhört värdefullt för nyanländ personal att få jobba skarpt tillsammans med mer erfarna kollegor ur FS12. Deras kunskap om vad som är att betrakta som "normalläge" och vad som är avvikelser från normalbilden är ovärderlig och gör att FS13 snabbt och säkert kan stå på egna ben. De svenska soldaterna ingår i Isaf-styrkan som agerar under FN-mandat under ledning av Nato, på samma sätt som Kfor-styrkan i Kosovo. I botten ligger ett riksdags- och regeringsbeslut. - Den svenska insatsen i Afghanistan är mycket uppskattad, både av lokalbefolkningen i vårt ansvarsområde och av övriga länder som bidrar med trupp till Isaf, säger Mats Danielsson efter att överlämningscermonin på den svenska campen Northern Lights i Mazar-i-Sharif avslutats. Personalen i FS13 har handplockats av Försvarsmakten i allmänhet, och i synnerhet av förbandets chefer med Mats Danielsson i spetsen. Regeringsstöd Den svenska militära närvaron i Afghanistan syftar till att stärka den demokratiskt valda regeringen och har bidragit till att skapa lugn i ett land som drabbats av årtionden av krig och konflikt. Under sin första vecka har FS13 också stått för skyddet när North Atlantic Council, Nato:s politiska ledning, besökte en flickskola i Mazar-i-Sharif. - Våra företrädare lämnar efter sig ett arv till oss på FS13 som förtjänar den djupaste respekt. Det är ett arv som jag är säker på att vi kommer att hantera med stor professionalism, men det är också ett arv som jag vet att vi kommer att utveckla ytterligare. Det känns både spännande och ytterst stimulerande, och det är en uppfattning som jag vet att jag delar med min personal, avslutar Sveriges nye chef i Afghanistan - Mats Danielsson. Av: Pelle Vamstad Press & Informationsofficer FS13