NNSC håller sitt 3000:e möte i Panmunjom

När NNSC höll sitt första möte den 1 augusti 1953 i Panmunjom var förhoppningen att den "temporära" vapenvilan inom några månader skulle ersättas av en politisk uppgörelse, en formell fred.

I stället frystes en väpnad konfrontation i ett kallakrigsmönster som fortfarande består. Den 23 januari samlades kvarvarande NNSC-delegationer, under svenskt ordförandeskap, till ett 3000:e möte. Deltog gjorde den schweiziske generalmajoren Gerhard Brügger och den polske brigadgeneralen Anatol Czaban, vanligen stationerad i Warszawa. Närvarande var även den sydkoreanske generalmajoren Kim, Yong Ki, ordförande i FN-kommandots stilleståndskommission, dess amerikanske medlem, generalmajor Steven T. Sargeant och andra representanter för FN-koalitionen. De nordkoreanska observatörsstolarna stod som vanligt tomma. Mötet observerades dock, på nära håll och med kikare, av nordkoreanska soldater. NNSC sammanträde noterades i medierna i ljuset av pågående överväganden om FN-kommandots framtid och om överförande till Sydkorea av stilleståndskommissionens uppgift att administrera vapenvilan. Under polskt ordförandeskap hölls den 25 januari det 3001:a mötet, som granskade det gångna halvårets rapporter från FN-kommandot avseende in- och utförsel av trupp och vapen till Sydkorea. NNSC kunde konstatera att brott mot vapenvilan inte förekommit. Inga rapporter hade mottagits från nordsidan. Text: MG Sture Theolin