Trädplantering och medaljceremoni

Söndagen den 2 april genomfördes traditionsenlig trädplanteringsceremoni i den svenska NNSC Campen i Panmunjom.

Arbor Day har sedan länge firats i Korea och vid den Svenska Delegationen i Panmunjom sedan 1979. Arbor Day instiftades av Koreanerna med syfte att mobilisera befolkningen till att "återskapa" den skog som skövlades bl a under kriget. Såsom traditionen bjuder så inbjuds någon i den svenska kolonin i Korea att plantera ett träd i Campen. Detta år var det Scanias främste man i Korea, Staffan Sjögren med familj, som hade fått äran att genomföra trädplanteringen. Dagen till ära genomfördes även medaljutdelningsceremoni där delegaterna Claes Bernhorn och Bertil Olofsson erhöll NNSC delegationens medalj för sin tjänstgöring i Korea. Den tidigare Ställföreträdande delegationschefen Svante Andersson, tillfälligt på besök i Korea, erhöll också medalj. Svante Andersson tjänstgjorde i Korea 1996-1997. Delegationschefen, generalmajor Lars Frisk och ställföreträdande delegationschefen, överste Lars Enlund, erhöll sina "siffror" till tidigare erhållen medalj. Vid ceremonin närvarade ett hundratal svenskar som bor och verkar i Korea. Av: Claes Bernhorn Sekreterare vid den Svenska Delegationen till NNSC