Försvarsmakten och skogsbränderna 2018

Försvarsmakten stöttade räddningstjänsten i arbetet med att släcka och kontrollera skogsbränder runt om i landet under våren och sommaren 2018.

Försvarsmakten och Salabranden

Den 31 juli flammade skogsbranden i området väster om Sala upp. Senare kunde det konstateras att det var början på en av de största skogsbränderna i Sverige med en död, flera skadade och mängder med förstörda byggnader och skog som resultat.

Naturkatastrofer

När Sverige drabbas av naturkatastrofer har Försvarsmakten en viktig roll att fylla. Det hör till våra uppgifter att hjälpa myndigheter vid svåra påfrestningar på samhället.

Eftersök

När människor försvinner krävs ofta stora räddningsaktioner för att genomsöka skogar och vattendrag. Då kan Försvarsmakten göra betydelsefulla insatser.