trängregementet i världen

FN insatsen MINUSMA  i Mali

Sverige bidrar med ett underrättelseförband till FN-insatsen i Mali, Minusma. Minusma är förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali. Minusma är förkortning för United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali. Trängregementet har och har haft personal med i varje rotation sedan insatsen startade.

EUTM (European Training Mission Mali)

Trängregementet har fått i uppdrag att utbilda maliska befäl och soldater i Mali inom European Training Mission Mali (EUTM).

ROM, Italien

Trängregementet har personal på huvudkvarteret (EU HQ) som ingår i en insats som hanterar flyktingströmmen över Medelhavet.

Trängregementet
Fakta Trängregementet
  • Förkortning: TrängR
  • Ort: Skövde
  • Personal: 450
Så har vi räknat