Försvarsmaktens logistik- och motorskola

Försvarsmaktens logistik- och motorskola (LogS) är en försvarsmaktsgemensam skola som kompetensutvecklar personal från hela Försvarsmakten. Här genomförs yrkes- och befattningskurser inom områdena fordonstjänst, logistikledning, förnödenhetsförsörjning, förplägnadstjänst, kommunikationstjänst och farligt gods. Vid skolan genomförs Specialistofficersutbildning (SOU), Reservofficersutbildning (ROU), Särskild officersutbildning (SOFU) samt den verksamhetsförlagda utbildningen av Officersprogrammet (OP).

Det finns också en utvecklingssektion på skolan som har till uppgift att utveckla operativa/taktiska logistikförband. Sektionen upprätthåller ansvaret för att föreslå optimerade logistiklösningar för förbandsbunden logistik. Arbetet omfattas bland annat av att föreslå logistikmateriel, genomföra studier, ta fram publikationer och att utveckla metoder inom ansvarsområdet

Göta trängregemente - T 2
Fakta Göta trängregemente - T 2
  • Förkortning: T 2
  • Ort: Skövde
  • Personal: 350
Så har vi räknat