Göta trängregementes insatsförband

Vid Göta trängregemente finns två logistikbataljoner. Deras uppgift är att leverera förnödenheter som drivmedel, ammunition, livsmedel, vatten och övrig materiel till Försvarsmaktens förband. Bataljonerna är organiserade med en bataljonsstab, ett ledningskompani och tre logistikkompanier.

I fredstid har bataljonerna varsitt sjukvårdsförstärkningskompani underställt sig.

Första logistikbataljonen (1. Logbat)

Bataljonen består i huvudsak av kontinuerligt tjänstgörande yrkesofficerare, civila och soldater. Det finns även tidvis tjänstgörande soldater.

Bataljonen är i fredstid kaderorganiserad med en bataljonsstab och två krigskompanier, logistikkompaniet och första sjukvårdsförstärkningskompaniet. Efter genomförd befattnings- och förbandsutbildning vid andra logistikbataljonen placeras heltidssoldater vid dessa kompanier.

Här får de fortsätta att kompetensutveckla sig, lära sig hur förbandet fungerar och genomföra insatser, som till exempel i Mali.

Andra logistikbataljonen (2.Logbat)

Bataljonen består av kontinuerligt tjänstgörande yrkesofficerare och civila samt deltidstjänstgörande reservofficerare och soldater.

Bataljonen är i fredstid kaderorganiserad med en bataljonsstab samt två utbildningskompanier, Karlsborgs kompani och Mariebergs kompani. Vid dessa kompanier utbildas samtliga rekryter och soldater till Trängregementets insatsförband. Utbildningen omfattar grundläggande militär utbildning (GMU), fortsatt soldatutbildning (FSU) och befattningsutbildning (BFU) inom ett flertal befattningsområden.

Sjukvårdsförstärkningskompanierna

Det finns två sjukvårdsförstärkningskompanier och båda ingår i försvarsmaktens sjukvårdssystem och är en resurs för hela Försvarsmakten. De ska kunna stödja andra förband med sjukvårdsenheter och kompetens. Kompanierna är uppbyggda för att uppträda i mindre enheter och stödja försvarsmaktens övriga förband på stridsfältsnivån med främst kirurgi, medicinsk evakuering och vårdkapacitet. Varje pluton, tropp eller grupp kan självständigt stödja andra förband.

första trafik och transportledningskompaniet

Första trafik och transportledningskompaniet är en försvarsmaktsgemensam resurs som planerar, leder, samordnar och följer upp försvarsmaktens transporter och specialtransporter både nationellt och internationellt. Vid transporter nationellt och internationellt kan kompaniet också stödja med säkerhetsrådgivning av farligt gods. Första trafik och transportledningskompaniet genomför även stöd till utländska militära transporter i Sverige.

Göta trängregemente - T 2
Fakta Göta trängregemente - T 2
  • Förkortning: T 2
  • Ort: Skövde
  • Personal: 350
Så har vi räknat