P18:s skjutfält och avlysningar

Här hittar du aktuell information om P18:s skjutfält i Tofta som är beläget söder om Visby. Öppna pdf-dokumenten nedan för att se när tillträdesförbud råder.

Tofta skjutfält har anor från 1898, då fältet började exploateras för Gotlands Artilleri. Det bemannades och administrerades tidigare av personal från Amfibieregementet (Amf 1) men har nyttjas av många olika förband från hela Sverige för övningar.

Under 2018 flyttades ansvaret för Tofta skjutfält från Amfibieregementet till Gotlands regemente (P 18).

Gotlands regemente - P 18
Fakta Gotlands regemente - P 18
  • Förkortning: P 18
  • Ort: Visby
  • Personal: 25