P18:s skjutfält och avlysningar

Här hittar du aktuell information om P18:s skjutfält i Tofta som är beläget söder om Visby. Perioden 19 juni till 11 augusti 2019 är fältet öppet för allmänheten. Pdf-dokumenten nedan visar när tillträdesförbud råder under övrig tid. Ändring kan ske med kort varsel, anslag vid infarterna gäller.

Tofta skjutfält är ett naturskönt område utmed kusten söder om Visby. Under åren då Gotland saknade eget regemente användes det sporadiskt och gotlänningarna vande sig vid att skjutfältet oftast var tillgängligt. Numera gäller det motsatta, utom under perioden från midsommar till mitten av augusti.

Övrig tid är skjutfältet periodvis öppet. I pdf-dokumentet nedan framgår hur planeringen fram till sommaren 2019 ser ut, men ändringar kan ske med kort varsel. Det är informationen vid infarterna som gäller. Aktuell information finns också på telefonsvarare 0498-29 57 28.

Passera aldrig en nedfälld bom!

För garnisonsområdet i nordöstra delen av skjutfältet råder tillträdes- och fotoförbud

Tofta skjutfält har anor från 1898, då fältet började exploateras för Gotlands Artilleri. Det bemannades och administrerades tidigare av personal från Amfibieregementet (Amf 1) men har nyttjas av många olika förband från hela Sverige för övningar.

Under 2018 flyttades ansvaret för Tofta skjutfält från Amfibieregementet till Gotlands regemente (P 18).

Gotlands regemente - P 18
Fakta Gotlands regemente - P 18
  • Förkortning: P 18
  • Ort: Visby
  • Personal: 250
Så har vi räknat