P 18:s skjutfält och avlysningar

Här hittar du aktuell information om P 18:s skjutfält i Tofta som är beläget söder om Visby. Pdf-dokumenten nedan visar när tillträdesförbud råder. Ändring kan ske med kort varsel, anslag vid infarterna gäller.

Tofta skjutfält är ett naturskönt område utmed kusten söder om Visby. Under åren då Gotland saknade eget regemente användes det sporadiskt och gotlänningarna vande sig vid att skjutfältet oftast var tillgängligt. Numera gäller det motsatta, utom under perioden från midsommar till mitten av augusti.

Övrig tid är skjutfältet periodvis öppet. I pdf-dokumenten nedan (klicka på rubriken Tofta skjutfält) framgår hur planeringen den närmaste tiden ser ut, men ändringar kan ske med kort varsel. Det är informationen vid infarterna som gäller. Tofta skjutfält tillhandahåller en SMS-tjänst som informerar om kommande skarpskjutningar och ibland annan verksamhet. För att prenumerera på Skjutfältsinformation sänder man meddelandet FÖLJ till 070-903 29 84 84. För att avsluta sänder man AVSLUTA till samma nummer.

Passera aldrig en nedfälld bom!

För garnisonsområdet i nordöstra delen av skjutfältet råder tillträdes- och fotoförbud.

Tofta skjutfält har anor från 1898, då fältet började exploateras för Gotlands artilleri.

Gotlands regemente - P 18
Fakta Gotlands regemente - P 18
  • Förkortning: P 18
  • Ort: Visby
  • Personal: 370
Så har vi räknat
SMS-avisering

Få information om kommande övningsverksamhet på Tofta skjutfält direkt till din telefon. Det vi informerar om via SMS är framför allt sådan verksamhet som kan upplevas störande i området runt skjutfältet, samt när fältet är öppet för allmänheten.

För att ansluta skickar du ett SMS med texten ”Följ” till 070-903 29 84 84. För att avsluta, sänd meddelandet ”Avsluta”. Tjänsten är gratis.