Robert är civilanställd som teknisk systemoperatör

Robert arbetar som teknisk systemoperatör hos Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS. Hans arbetsplats är i en flygstridsledningscentral där han arbetar tillsammans med Luftstridsskolans (LSS) personal och andra tekniska systemoperatörer.

Robert arbetar civilt i Försvarsmakten, som teknisk systemoperatör. Foto: Försvarsmakten

— Mitt jobb handlar primärt om drift och underhåll av Försvarsmaktens system för flygstridsledning och luftbevakning, C2-stric. Jag är också med i en grupp som utvecklar ledningssystemet tillsammans med representanter från övriga operatörsroller. Då träffas vi hos leverantören av systemet och funktionstestar kommande version och kommer med förbättringsförslag, berättar Robert.

Han sökte till Försvarsmakten efter att ha jobbat i 13 år i olika roller inom IT-branschen. Jobbet som teknisk systemoperatör lockade eftersom det kändes som ett naturligt steg i karriären och för att tjänsten är relativt unik i sin utformning.

— Jag har alltid varit intresserad av datorer och teknik. Från teleteknisk linje på gymnasiet där jag läste till styr- och reglermekaniker svängde jag om till att läsa en utbildning inom nätverk och kommunikation. Därefter fick jag jobb direkt och sedan har det bara flutit på, berättar Robert.

Lugnet kan övergå i snabb insats på sekunden

När Robert berättar om vardagen i jobbet blir det tydligt hur varierande det kan vara.

— På morgonen kontrollerar jag och mina kollegor att systemet och alla förbindelser fungerar som de ska. Jag går sedan in i en övervakande roll som löper under dagen. Ibland händer det att fel uppstår. Då handlar det om att snabbt analysera felet och sedan lösa problemet få fort och säkert som möjligt. Här har vi en tät kontakt med de andra operatörerna i systemet eftersom vi måste förhålla oss till alla flygsäkerhetskrav så att även felsökningen sker på ett säkert sätt, säger Robert.

Pressen kan vara väldigt påtaglig när det händer något med systemen vid fel tillfälle. Robert berättar att det viktigaste är att hålla sig kall och tänka systematiskt.  Både människoliv och stora ekonomiska värden står på spel.

Frihet under stort ansvar

Robert berättar att han känner att han verkligen gör skillnad i sitt jobb, särskilt när något händer i systemen.

— Det sitter ju piloter uppe i luften som till stor del är beroende av det vi gör, och de måste kunna lita på att den information som vi ger dem är korrekt.

— Det bästa med jobbet är att vi har frihet under stort ansvar. Vi har många regelverk och rutiner som styr hur vi ska arbeta, men vi kan ofta själva anpassa när under dagen vi gör det som måste göras, vilket ger utrymme för fysisk träning och andra arbetsuppgifter, berättar Robert.

Behöver utmaningar för att hålla intresset vid liv

— Jag har haft en hel del ensamarbete under min karriär, och det var något jag märkte väldigt tydligt när jag kom till Försvarsmakten, att vi arbetar mycket tillsammans. För mig var det lite av en utmaning, som jag fick jobba med, men som har utvecklat mig som person, berättar Robert.

Utvecklingstakten inom IT-området går fort, så därför är det viktigt för Robert och hans kollegor att ständigt lära sig nya saker. Det tycker han att han får goda möjligheter att göra.

— Kunskapen och lärandet om nya system hör till vardagen här, och för att vara riktigt ärlig så är jag sådan som person att jag behöver utmanas för att hålla intresset vid liv. Sen utbildar vi ju också varandra. När vi behöver en eller flera nya tekniska systemoperatörer i landet så använder vi kompetensen hos varandra när kurser planeras och genomförs. Då känner man också att man är en viktig pusselbit och hjälper någon annan, säger Robert.

Skärmklipp från filmen om Robert, teknisk systemoperatör.
Se hur tekniska systemoperatören Robert låter Sverige vara i fred. Foto: Försvarsmakten