Uppdrag för Sverige

Försvarsmakten är en myndighet. Därför är det riksdagen och regeringen som bestämmer inriktning, uppdrag och uppgifter. Varje år lämnar regeringen ett så kallat regleringsbrev till myndigheten, där det står vad Försvarsmakten ska göra det kommande året och hur mycket pengar som anslås till det.

Regeringens uppgifter till Försvarsmakten

Försvarsmakten bidrar till Sveriges säkerhet genom att enskilt och
tillsammans med andra myndigheter, länder och organisationer lösa
följande uppgifter:

  • upprätthålla tillgänglighet i fred samt vara beredda att inta höjd beredskap för att kunna förebygga och hantera konflikter och krig, skydda Sveriges handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp
  • främja vår säkerhet genom att delta i operationer på vårt eget territorium, i närområdet och utanför närområdet
  • upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med internationell rätt värna nationella suveräna rättigheter och intressen i områden utanför territoriet och
  • med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter vid behov.

Alltid redo för uppdrag

För att lyckas med uppdragen måste Försvarsmakten alltid vara beredd att agera och vara tillgänglig och tränad för uppgifterna. Försvarsmakten har beredskap och skarp verksamhet varje dag, året runt.

Vi övar på insatser och uppgifter som görs på marken, till sjöss och i luften. Vi övar på allt som ligger i vårt uppdrag - från humanitära insatser till att lösa stridsuppgifter.