Kontakta Försvarsmakten

All post som inkommer till Försvarsmakten betraktas som allmän handling. Det innebär att materialet är offentligt för allmänhet och massmedia. Detta gäller såväl traditionell post som post i elektronisk form (till exempel e-post).

Foto: Therese Timpson/Försvarsmakten

Tänk på att ange dina kontaktuppgifter om du vill ha ett svar eller annan uppföljning. Generellt räcker det att du anger ditt namn och din e-postadress, ordinarie adress eller ett telefonnummer.

Om du väljer att skicka ett e-postmeddelande till Försvarsmakten så kommer ditt meddelande att skickas vidare till en berörd handläggare för åtgärd och svar.
Försvarsmakten tar endast emot de vanligaste filformaten som bilagor i e-post. För att vara säker på att filformatet tas emot kan du först kontakta oss på telefon eller med e-post.

Postadress
Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Telefon: 08 - 788 75 00
Fax: 08 - 788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Organisationsnummer: 202100-4615

Vår organisation

Hitta kontaktuppgifter till regementen, flottiljer, centrum, skolor och andra enheter inom Försvarsmakten.

Kontaktuppgifter
Frågor kring jobb eller utbildning?

Frågor kring utbildning, jobb eller karriär i Försvarsmakten besvaras av Rekryteringslinjen.

Du når oss på vardagar 10.00-15.00 på telefon och sociala medier. Chatten är öppen 10.00-15.00. Övrig tid genom mejl.

Telefon:
08-514 390 09
E-post:
rekrytering@mil.se