Kontakt fysisk planering

Remisser skickas till exp-hkv@mil.se alternativt till:
Försvarsmakten, Högkvarteret,
107 85, Stockholm.

För allmänna frågor rörande riksintressen, Försvarsmaktens intresse inom samhällsplanering med mera kontakta fysplan@mil.se.