Kontakt fysisk planering

Remisser skickas till exp-hkv@mil.se alternativt till:
Försvarsmakten, Högkvarteret,
107 85, Stockholm.

För allmänna frågor rörande riksintressen, Försvarsmaktens intresse inom samhällsplanering med mera kontakta fysplan@mil.se.

Fysisk planering vid produktionsledningens
infrastrukturavdelning

Camilla Bramer
Telefon: 08-788 95 87
Fråga mig om: riksintressen, samverkan mellan riksintressemyndigheter och generella frågor om remisshantering inom influensområden för totalförsvarets militära del.

Julia Axman
Telefon: 08-788 71 54
Fråga mig om: riksintressen och remisshantering inom influensområden för totalförsvarets militära del, översiktsplaner, detaljplaner, bygglov och mineralbrytning.

Anders Ferdinandsson
Telefon: 08-788 84 40
Fråga mig om: riksintressen och remisshantering inom influensområden för totalförsvarets militära del, översiktsplaner, detaljplaner, bygglov och mineralbrytning.

Ulrika Gustafsson
Telefon: 08-788 83 39
Fråga mig om: riksintressen och remisshantering inom influensområden för totalförsvarets militära del, höga objekt, vindkraft, infrastrukturärenden, naturärenden och vattenverksamhet.

Emily Norrgård
Telefon: 08-788 93 22
Fråga mig om: riksintressen och remisshantering inom influensområden för totalförsvarets militära del, höga objekt, vindkraft, infrastrukturärenden, naturärenden och vattenverksamhet.

Beata Iverson
Telefon: 08-788 78 04
Fråga mig om: riksintressen och remisshantering inom influensområden för totalförsvarets militära del, höga objekt, vindkraft, infrastrukturärenden, naturärenden och vattenverksamhet.