Ta del av allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i
tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos Försvarsmakten och antingen ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats (skapats) där.

Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga.

Sekretess kan gälla till skydd för Sveriges försvar eller andra allmänna intressen som exempelvis att förebygga brott eller för att skydda enskilda människors integritet. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess.

För att begära ut allmän handling skriver du enklast din begäran i e-post till exp-hkv@mil.se.

Det går även bra att ringa eller skriva brev. Det är även möjligt att kontakta expeditionen vid ditt närmsta förband.

Det underlättar handläggningen av ditt ärende om du inkommer med så utförliga uppgifter som möjligt angående den eller de handlingar du vill ta del av. Du behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingar. Du har alltså rätt att vara anonym. Försvarsmakten får bara fråga efter ditt namn eller syfte med begäran om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig.

En begäran om allmän handling är också en allmän handling.

Välj hur du vill ta del av handlingen

Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos Försvarsmakten eller få en kopia. En kopia kan du få skickad till dig eller hämta hos Försvarsmakten. Det är bara vissa handlingar som Försvarsmakten lämnar ut i elektronisk form.

Avgifter

Om du vill ha kopior på handlingar kan det innebära en avgift.

  • Det är gratis upp till 9 sidor.
  • 10 sidor kostar 50 kronor och varje extra sida efter det kostar 2 kronor.
  • Eventuell kostnad för att skicka handlingarna tillkommer.

I avgiftsförordningen kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller för till exempel kopior i särskilda format och avskrifter.

Avgiftsförordningen finns på Sveriges riksdags webbplats.

Så hanterar Försvarsmakten din begäran

Försvarsmakten prövar om:

  • Handlingen du efterfrågar finns hos Försvarsmakten.
  • Det är en allmän handling.
  • Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen.

Om en anställd hos Försvarsmakten avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten. Ett sådant beslut kan överklagas till domstol.

Om du besöker Försvarsmakten för att göra din begäran är det inte säkert att du kan få ett besked i ärendet direkt på plats.