Kontakt vid kabelskador

Den här informationen riktar sig till företag eller näringsidkare som behöver komma i kontakt med Försvarsmakten gällande kabelfrågor.

Vid kabelbrott eller uppstådda skador

Vid misstanke om skada eller brott på kabel/fiberkabel som tillhör Försvarsmakten, ring Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, på 0771-10 33 50, dygnet runt, alla dagar.

Inför grävarbete

Ska du genomföra grävarbete och vill få hjälp med kabelutsättning, ring Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, på 0771-10 33 50, dygnet runt, alla dagar.

Övriga frågor

Övriga frågor om Försvarsmaktens marktelenät, kontakta Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, på 0771-10 33 50, dygnet runt, alla dagar.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Personal: 1 800
Så har vi räknat