Budgetunderlag och årsredovisning

Försvarsmakten lämnar ett budgetunderlag till regeringen i början av mars varje år. Det innehåller de kommande tre årens planering, prioriteringar och behov av finansiering av produktionsresurser. Budgetunderlaget utgår alltid från verksamhetsmålen.

I slutet av mars varje år lämnar Försvarsmakten en årsredovisning till regeringen, som utgör underlag för utvärdering av verksamheten.

Regleringsbrev blir till uppdrag

Årsredovisningarna och budgetunderlagen ligger till grund för regeringens arbete med nästa års statsbudget och regleringsbrev.

När regleringsbrevet är fastställt omsätts det till uppdrag i Försvarsmakten. Högkvarterets produktionsledning skickar ut verksamhetsuppdrag för det kommande året till samtliga förband, skolor och övriga enheter inom Försvarsmakten.

Försvarsmaktens anslag

Försvarsmaktens anslag enligt den försvarspolitiska inriktningen i miljarder kronor (mdkr).

2018 47 (utfall)
2019 52 (inklusive anslag till Försvarets materielverk, FMV)
2020 55 (inklusive anslag till FMV)
2021 60 (inklusive anslag till FMV)
2022 60 (inklusive anslag till FMV)