Budgetunderlag och årsredovisning

Resurserna inom den offentliga sektorn ska utnyttjas på bästa sätt och användas där de bäst behövs. Därför krävs det att Försvarsmaktens verksamhet och resultat följs upp och utvärderas.

I slutet av mars varje år lämnar Försvarsmakten en årsredovisning till regeringen. Försvarsmakten gör också ett budgetunderlag till regeringen som lämnas in i början av mars. I budgetunderlaget framgår Försvarsmaktens planering av verksamhetsmål, prioriteringar och för finansiering av nödvändiga produktionsresurser för kommande tre verksamhetsåren.

Pengar omsätts till verksamhet

Genom att budgetera för verksamhetsmål får Försvarsmakten en bild av hur behoven av materiel, personal, lokaler och så vidare ser ut och därmed vilka behov det finns av finansiering med anslag, bidrag eller avgiftsintäkter. Årsredovisningarna och budgetunderlagen ligger till grund för regeringens arbete med nästa års statsbudget och regleringsbrev.

När regleringsbrevet är fastställt omsätts det till uppdrag i Försvarsmakten. Högkvarterets produktionsledning skickar då ut verksamhetsuppdrag för det kommande året till samtliga förband, skolor och centrum.

Försvarsmaktens anslag

Försvarsmaktens anslag enligt den försvarspolitiska inriktningen:

2016 43 355 000 000
2017 44 987 000 000
2018 46 081 000 000
2019 48 346 000 000
2020 50 076 000 000