RPAS till Hemvärnet

Försvarets Materielverk har på uppdrag av Försvarsmakten anskaffat RPAS till Hemvärnets krigsförband. De införs i Hemvärnet för att inledningsvis utveckla metoder och taktik på lägre förbandsnivå som pluton och grupp. Systemet ska stödja hemvärnsförbanden vid lösande av uppgifter som skydd, bevakning, försvar och ytövervakning.

UAV 06
UAV 06
UAV 06 startas från handen, med handflatan uppåt och utsträckt arm. Foto: Försvarsmakten
Quadrokopter
Quadrokoptern är inköpt från franska tillverkaren Parrot. Foto: Försvarsmakten
tål vind
UAV 06 tål trots sin lilla storlek relativt stark vind. Foto: Försvarsmakten
UAV 06
UAV 06 Foto: Försvarsmakten

RPAS står för Remotely Piloted Aircraft System, på svenska benämnt fjärrstyrda flygfarkostsystem. Andra vanligt förekommande benämningar inom området är UAV, Unmanned Aerial Vehicle och UAS, Unmanned Aerial Systems.

RPAS ger förbanden förmåga till underrättelser i nära realtid genom att kunna se vad som döljer sig bortom exempelvis en kulle eller en skogsridå. Underrättelserna utgör sedan en del av det beslutsunderlag som chefer på olika nivåer behöver för att fatta lämpliga beslut för att lösa sina uppgifter.

Det system som nu levereras till Hemvärnet benämns UAV 06 A och ingår i systemet UAV 06 Skatan.

– Att hemvärnet nu är först ut med bred användning av fjärrstyrda flygfarkoster ligger helt rätt i tiden. Dessa system ökar förbandens förmåga att lösa sina uppgifter i både dagsljus och mörker, säger överstelöjtnant Jan-Åke Andersson, chef vid Rikshemvärnsstabens stödavdelning.

UAV 06 A är av typen Parrot ANAFI USA GOV och innehåller en flygfarkost av quadrocoptermodell, en flygfarkost som drivs av fyra rotorer, samt en handkontroll med bildskärm för styrning av farkosten. I systemet ingår även batterier och laddare.

Flygfarkosten är försedd med optisk kamera med 1-32x zoom och IR-kamera med upplösningen 320x256 pixlar. Flygfarkosten kan programmeras att flyga en förutbestämd rutt utan att operatören behöver styra den med handkontrollen. Flygfarkost och handkontroll använder GPS-signal för navigering men kan användas utan GPS-signal.

Under sommaren 2024 levereras även ett bärsystem för att kunna bära med sig dessa med tillbehör vid förflyttning i fältmiljö.

Militärregionerna har tilldelats en första tilldelning av UAV 06 A, vilka fördelas till vissa krigsförband inom respektive militärregion. Ytterligare tilldelning kommer ske under 2025.

Målbilden är att varje kompani inom Hemvärnet ska ha minst en RPAS-pilot. Det rör sig om ett par hundratal. Utbildningen av instruktörer påbörjades under 2023 och fortsätter löpande under 2024. Antalet instruktörer kommer variera mellan militärregionerna. Förhoppningen är att utbildningen av RPAS-piloter kan påbörjas under hösten 2024.