Kadettskola för värnpliktiga chefer

Gemensam utbildning för plutonsbefälselever från de tre pansarförbanden. PB-elever från Skaraborgs regemente, Södra skånska regementet och Gotlands regemente har nu avslutat sin utbildning och muckat. De har gått en 15-månaders militär grundutbildning med målet att bli värnpliktiga chefer i krigsorganisationen.

Personer i uniform uppställda på rad
Personer i uniform uppställda på rad
Plutonsbefälselever från Skaraborgs regemente, Södra skånska regementet och Gotlands regemente har nu avslutat sin utbildning och muckat. Foto: Zsuzsanna Höjvall/Försvarsmakten
Porträttbild på person i kamouflageuniform
Vagnchefen Johan. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

Utbildningen avslutades med den sju veckor långa kadettskolan, som i år bedrevs på P 4. PB-elever från P 4, P 7 och P 18 samlades i Skövde för att fördjupa sina kunskaper och färdigheter.
– Kadettskolan är ett eftersteg för värnpliktiga chefer. De ska få en förståelse för brigadens strid och få med sig de kompletterande kunskaper de behöver för att klara sin krigsuppgift, säger Jesper, instruktör på Skånings kompani på P 4.

Eleverna ska till exempel kunna genomföra en repetitionsutbildning vid en mobilisering. De ska också ha förståelse för högre organisationsnivåer och kunna bryta ner en order från högre chef.

Kadettskolan består av tre skeden: ledarskap, taktik och avslut. I den avslutande delen ingår försvarsupplysning för att få en förståelse för hur totalförsvaret fungerar tillsammans med det militära. Säkerhetspolitik och folkrätt ingår också. Hela utbildningen genomsyras av ett fokus på militärt ledarskap.

Under den gemensamma utbildningstiden på P 4 har instruktörer från alla tre förband jobbat tillsammans, vilket har varit uppskattat.
– Det har varit väldigt intressant. PB-elever från P 4 och P 18  har haft sina resor genom värnplikten och i vissa fall har det varit väldigt likt det som vi har genomgått. I andra fall har det varit helt annorlunda och de har haft mer eller mindre ansvar och andra uppgifter. Så det känns riktigt roligt att få en helhetsbild av kollegorna, säger Johan, PB-elev från P 7 och vagnchef på stridsvagn 122.