HMS Carlskrona – alltid redo

Vårövningen största deltagande fartyg är HMS Carlskrona. Tillsammans med övriga enheter och ytstridsfartyg övar man sin förmåga inom luftförsvar och ytstrid såväl som att kunna ge logistikunderstöd. Under övningen har man en hög insatsberedskap och visar samtidigt en ökad närvaro till sjöss. Övningsområdet är i huvudsak Hanöbukten.

Korvetten HMS Nyköping fyller på drivmedel från Karlskrona. På så sätt sparar man många timmar jämfört att gå in till hamn.
Korvetten HMS Nyköping fyller på drivmedel från Karlskrona. På så sätt sparar man många timmar jämfört att gå in till hamn.
Korvetten HMS Nyköping fyller på drivmedel från Karlskrona. På så sätt sparar man många timmar jämfört att gå in till hamn. Foto: Carl Wachtmeister/Försvarsmakten
I fartygets stridsledningscentral koordineras det mesta som sker ombord.
I fartygets stridsledningscentral koordineras det mesta som sker ombord. Foto: Carl Wachtmeister/Försvarsmakten

HMS Carlskrona bedriver regelbundet skarp sjöövervakning runt den svenska kusten. Det innebär att fartyget rör sig ute till havs, övervakar och samlar information om vad som händer i vår närhet. I den övervakning av vårt närområde Försvarsmakten bedriver används både fasta och rörliga sensorer. De fasta kan exempelvis utgöras av spaning med landbaserad radar medan HMS Carlskrona utgör en rörlig sensor.
 
– För HMS Carlskrona har vårövningen inneburit att vi har varvat olika övningsmoment med ordinarie skarp verksamhet där vi bedriver sjöövervakning. Exempelvis kan vi genomföra en skjutning under förmiddagen för att på eftermiddagen och följande natt bedriva skarp sjöövervakning i ett område, säger Johan Månsson, fartygschef ombord HMS Carlskrona.
 
Fartyget skickas till olika områden som man vill undersöka närmare och utgör en värdefull resurs i marinens insatsberedskap. Man är alltid fullt utrustad och redo att ingripa mot eventuella kränkningar. Ett normalt sjöövervakningspass till sjöss kan vara upp till 14 dagar.

HMS Carlskrona kan ha en helikopter 15 ombord för exempelvis spaning eller transporter.
HMS Carlskrona kan ha en helikopter 15 ombord för exempelvis spaning eller transporter.
HMS Carlskrona kan ha en helikopter 15 ombord för exempelvis spaning eller transporter. Foto: Carl Wachmeister/Försvarsmakten
Örlogskapten Johan Månsson är fartygschef på HMS Carlskrona.
Örlogskapten Johan Månsson är fartygschef på HMS Carlskrona. Foto: Carl Wachmeister/Försvarsmakten

Stöd till helikopter och fartyg

Förutom att bedriva sjöövervakning kan HMS Carlskrona också lämna logistikunderstöd till andra enheter, bland annat till helikopter. Genom att kunna landa på fartyget och tanka ökar man sin flexibilitet betydligt. Efter att sedan löst sina framskjutna uppgifter kan helikoptern landa ombord och tanka igen. HMS Carlskrona kan också fylla på bränsle till andra fartyg, eller bunkra som det kallas i marinen. Det görs genom en lång slang akterut som ansluts till det fartyg som behöver fylla på sina tankar. Fördelen att kunna fylla på bränsle till sjöss är detsamma för såväl fartyg som helikopter, man ökar sin räckvidd och sparar värdefull tid.
 
– Under övningen har vi också genomfört ett flertal moment med landning av helikopter ombord såväl som att öva bunkring av andra fartyg. Båda delar viktiga uppgifter som fartyget ska ha en god beredskap att genomföra, säger Johan Månsson.
 
Fartyget kan även användas som ledningsfartyg och har under övningen haft flottiljstaben ombord som förutom att följa övningen också ägnat sig åt planering av den kommande försvarsmaktsövningen Aurora 23.