500 soldater på fem veckor

Under fem veckor har förbanden i Skövde tillsammans genomfört repetitionsutbildning av cirka 500 soldater. Efter utbildningen kan soldaterna fortsatt vara krigsplacerade i något av Försvarsmaktens krigsförband och kan mobiliseras i händelse av krig.

Soldat med ksp 58
Soldat med ksp 58
De inkallade fick återigen stifta bekantskap vapen som hanterades på deras grundläggande utbildning Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Instruktör på skjutbana med två soldater
Kadett från Logistik- och motorskolan inspekterar vapen inför skarpskjutning Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Instruktör visar skjutställning
Instruktioner inför skarpskjutning Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Soldat på skjutbana
De inkallade kom snabbt in i gängorna igen Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Två soldater siktar på lastbil
Bland annat övades eldöverfall under veckan Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Skaraborgs regemente, P 4, och Göta trängregemente, T 2, har tillsammans planerat och genomfört fem veckor med repetitionsutbildning där cirka 100 soldater i veckan har utbildats. Kapten Christopher Blixt har varit sammanhållande för utbildningsveckorna.

– Jag är positivt överraskad över hur duktiga soldaterna är och hur långt de kommer på en vecka. Vi genomför den här repetitionsutbildningen gemensamt i garnisonen med bland annat kadetter från Logistik- och motorskolan som utbildar de värnpliktiga. På så sätt effektiviserar vi hur mycket personal som är i anspråkstagna under perioden samtidigt som kadetterna får praktisk träning i att utbilda soldater. De synergieffekterna är mycket värdefulla, säger Christopher.

De som har varit instruktörer under utbildningsveckorna är kadetter som läser på Försvarsmaktens Logistik- och motorskola, LogS. Det ger dem tillfällen att träna och öva på att leda soldater.

– Jag tycker det är bra att vi får erfarenhet från riktiga situationer. Mycket handlar om att vara flexibel då jag både utbildar och har personalansvar för soldaterna, berättar Mirza som är kadett på LogS.

– Det går väldigt fort för de pliktade soldaterna att komma in det igen, som en riktig avrostning, berättar kadetten Mia som utbildar de tidigare värnpliktiga.

Repetitionsutbildning genomförs med de som tidigare har gjort värnplikt. Efter värnplikten krigsplaceras man i ett krigsförband och för att fortsatt kunna vara det kallas man in till repetitionsutbildningar. Under den här repetitionsutbildningen är det de grundläggande soldatkunskaperna, exempelvis vapenhantering och sjukvårdstjänst, som övas. För de allra flesta sitter kunskaperna kvar och det går fort att hitta tillbaka till tidigare rutiner.

För Erik, som är tillbaka i Försvarsmakten för första gången sedan har muckade, gick det snabbt att komma in i det igen.

– Det kom tillbaka väldigt fort. Efter fem minuter satt hanteringen av vapnet precis som förr. Alla kom in i det rätt fort. Vi har alla varit i samma sits förut och man kommer in i rollen och hjälper varandra, det känns väldigt tryggt, säger Erik.

Repetitionsutbildningarna är en viktig del i Försvarsmaktens tillväxt. När de värnpliktiga soldaterna genomfört den kan de fortsatt vara krigsplacerade och vara med att bidra till försvaret av Sverige.