Utvecklande samarbete under vattenytan

Vid olyckor där fordon eller flygfarkoster hamnar under vatten är dykarna ett viktigt redskap för att kunna identifiera och bärga det som hamnat under vattnet. Att då som dykare inte veta vad som förväntas finnas under vattnet kan vara en av de svårare sakerna att bemöta.

Dykövning tillsammans med F17 och FMDNC
Dykövning tillsammans med F17 och FMDNC
Dykare i samverkan inför att lösa uppgift. Foto: Erik Axelsson/Försvarsmakten
Dykövning tillsammans med F17 och FMDNC
Däcksbro 300 tillsammans med Kranflak 90TM lyfter flygfarkosten (container). Foto: Erik Axelsson/Försvarsmakten
Dykövning tillsammans med F17 och FMDNC
Christopher Sandgren pekar ut för dykarna var nästa uppgift ska lösas. Foto: Erik Axelsson/Försvarsmakten
Dykövning tillsammans med F17 och FMDNC
Dykare förbereder inför att genomföra ett djupare dyk. Foto: Erik Axelsson/Försvarsmakten
Dykövning tillsammans med F17 och FMDNC
Dykare kontrollerar varandras utrustning och diskuterar hur de ska lösa uppgiften. Foto: Erik Axelsson/Försvarsmakten
Dykövning tillsammans med F17 och FMDNC
Klartecken ges inför dykuppgiften, på plats finns även deras egna fordon. Foto: Erik Axelsson/Försvarsmakten
Dykövning tillsammans med F17 och FMDNC
Anders Marntell går igenom säkerhetsprotokollet inför dykmomentet. Foto: Erik Axelsson/Försvarsmakten

Detta blev ett scenario som Ing 2 tillsammans med F17 och Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska Centrum (FMDNC) övade på tidigare under hösten. Uppgiften under övningen var att utreda vad som fanns i flygfarkosten (i det här fallet en container) och kontrollera om det var möjligt att bärga den. För att kunna lösa uppgiften blev samarbetet en avgörande faktor för att lyckas med uppgiften, vilket märktes snabbt då dykarna och dykledningen var mycket erfarna och professionella i sitt arbete. Dykledarna från Ing 2 respektive F17 var Christopher Sandgren och Anders Marntell vilka förklarade betydelsen med att öva så realistiskt som möjligt.

- Vi ska kunna stödja med att lösa en skarp uppgift och det här är ett väldigt bra sätt att öva det på, sa Anders Marntell.

Mathias Jansson från FMDNC pratade om syftet med övningen och vad den innebar.

- Övningen i Eksjö har inneburit att vi testat konceptet med en insatsgrupp, det vill säga att nyttja Försvarsmaktens inneboende förmågor och resurser för att kunna lösa en insatsuppgift. Övningen är inte relaterad till strid utan att i det här fallet är den relaterad till lokalisering och bärgning av en farkost.   

I och med att enheterna är experter inom olika områden och med olika uppdrag gav övningen ytterligare en möjlighet till att utbilda varandra. Det blev även ett bra sätt att samöva med andra förmågor inom förbandet då Däcksbro 300 tillsammans med en Kranflak 90TM användes för att lyft farkosten. Det blev ett mycket imponerade arbete, med många besökare som var fascinerade över dykarna och dykledningens kompetens vilket känns betryggande.

- Man slås av vilken kompetens som finns inom Försvarsmakten och hur mycket vi kan göra tillsammans, detta blev ett lyckat koncept som vi kommer att jobba vidare med, säger Peder Andersson ansvarig för övningen.