Säkrare sommardagar till sjöss

Försvarsmaktens kampanj ”Ditt smultronställe kan vara livsfarligt när vi övar”, riktar sig till dig som ibland går eller cyklar på militära övningsfält, för att till exempel träna eller plocka bär. Kampanjen gäller i lika hög grad i skärgården och ute till havs. Det är inte bara på land som du behöver tänka på var och hur du rör dig, utan även till sjöss runt Sveriges kuster.

korvett
korvett
Tillsammans gör vi skärgården säkrare. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
amfibieförband
Även under sommaren övar Försvarsmakten. Ha koll på skyltar och kontrollera informationen om skjutfälten. Foto: Ditte Boysen Ruge/Försvarsmakten

Eftersom den svenska skärgården exploderar av människor sommartid, så måste vi alla som rör oss på och vid havet visa hänsyn till varandra och tänka på säkerheten.

– Försvarsmakten övar och bedriver skarp verksamhet dygnet runt och året om, för att försvara svenskt territorium och hävda svenska intressen, säger marinens kommunikationschef, Jimmie Adamsson. Det betyder att marinen är till sjöss med fartyg i princip hela tiden och vi måste samsas med privata båtar, ett ömsesidigt hänsynstagande helt enkelt.

Goda råd

Här kommer några goda råd att tänka på när du är ute med båt:
Svallvågor kan orsaka stora skador på exempelvis förtöjda båtar. Försvarsmakten ska följa rådande bestämmelser, fartbegränsningar samt iaktta gott sjömanskap, men vi vill också uppmana andra båtar att tänka på följande:

Förtöjning vid bryggor
Förtöj väl, särskilt vid oskyddad brygga eller i närhet av farled, som inte är fartbegränsad. Var särskilt försiktig om bryggan är skymd av en udde till exempel.

Förtöjning i naturen
Förtöj intill öar, eller andra fartyg, i skyddat vatten med tillräckligt avstånd från land och minst 2 meters djup under kölen, så att förtöjningen klarar svall från förbipasserande båtar och inte slår i bottnen eller andra båtar som ligger förtöjda bredvid.

Ankring
Använd tillräckligt lång ankarlina, 3-5 gånger djupet, och ankra på tillräckligt stort djup. Tänk på att ett större snabbgående fartyg utanför en vik suger ut vattnet, vilket gör att en ankrad båt kan slå i botten.

Nattetid, vid mörker
Använd gång- och fartygsljus. Genom att använda ankarljus vid ankring eller förtöjning ökar möjligheten för andra fartyg/båtar att få syn på din båt i tid.

Skyddsobjekt med fotoförbud

Försvarsmakten har områden och öar, där du överhuvudtaget inte får gå iland, skyddsobjekt. Vid skyddsobjekten finns stora skyltar i gult med text som förklarar vad det är, de är också utmärkta på sjökort. Observera att det är fotoförbud vid skyddsobjekt.

– Eftersom Försvarsmakten har vuxit och fortfarande växer, så finns det en del områden som tidigare kanske inte var skyddsobjekt, men som har blivit det under senare tid. Det betyder att du kanske kunde gå iland och bada på ett ställe förra året, men det är inte säkert att du kan göra det i år. Respektera Försvarsmaktens skyltar om skyddsobjekt och fotoförbudet. Det kan också vara övningar inom området, som gör att du kan komma i vägen och bli skadad, avslutar Anders Engkvist som är säkerhetschef i Marinen.

Här kan du läsa mer:

Information för båtfolk

Sjöfartsverket: Underrättelser för sjöfarande och navigationsvarningar