Nya krigsförband till armén

När armén växer kommer det krävas nya förmågor och förband. För att brigaderna ska kunna leda sina förband krävs dels ett fungerande samband i operationsområdet och dels att staberna betjänas med närskydd, förnödenheter och rörlighetsförmåga så att ledningsplatser kan upprättas. Fram till i dag så har dessa uppgifter legat hos Ledningsregementet. I takt med tillväxten behöver dessa funktioner istället finnas lokalt då fler brigader ska upprättas.

Överlämning av kontrollböcker vid ceremoni
Överlämning av kontrollböcker vid ceremoni
Under ceremonin lämnades kontrollböcker till en sambandsenhet och en ledningscontainer över. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Sambandsenhet i skog
Under ceremonin lämnades kontrollböcker till en sambandsenhet och en ledningscontainer över. Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
Uppställda officerare vid ceremoni
Brigadens DUC, direkt underställda chefer, vid ceremonin. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Skaraborgs regemente är först ut med att utbilda värnpliktiga i arméns nyaste krigsförband, brigadlednings- och brigadsambandskompanier, men även brigaderna på I 19 och P 7 kommer att starta dessa utbildningar kommande år. Tidigare har det varit Ledningsregementet som har haft de förmågorna hos sig men då de i stället ska inriktas mot, bland annat, divisionsnivån kommer brigaderna själva behöva utveckla sin förmåga i lednings- och sambandsspåret.

– För att kunna hantera arméns tillväxt mot fler brigader och divisionsledning så är detta något som krävs och därigenom en angelägenhet för hela armén. Vi kommer höja vår operativa förmåga rejält när dessa resurser finns gripbara lokalt på varje brigad, säger chefen för andra brigaden, överste Michael Carlén.

De första värnpliktiga som ska utbildas till de nya kompanierna rycker in redan nästa vecka. Under året som gått har därför Skaraborgs regemente rekryterat personal till funktionen, såväl officerare och specialistofficerare som soldater.

– Dels ska de utbilda de inryckande värnpliktiga och dels ska de kunna vara gripbara om brigaden får en uppgift att lösa, nationellt eller internationellt, säger Michael Carlén.

Vid en ceremoni under andra brigadens funktionsdagar i veckan lämnade Ledningsregementets nuvarande kompanichefer över kontrollböckerna för två fordon som fick symbolisera funktionerna till de kommande kompanicheferna på Skaraborgs regemente. Med under ceremonin var även ställföreträdande arméchefen brigadgeneral Laura Swaan Wrede och chefen för tredje brigaden överste Lars Jonsson.

– Skaraborgsbrigadens ceremoni utgör en viktig milstolpe inte bara för hela Armén, utan även för tredje brigaden. Ställföreträdande arméchef Laura Swaan Wrede och jag är glada att kunna vara med och manifestera detta. Att återigen få uppdraget att utbilda brigadledning och brigadsamband efter 15 år känns bra på riktigt! Utöver att ha tillgång till funktionerna kommer vi lättare kunna integrera kompanierna med brigadstaben vilket kommer skapa förbandsanda och öka brigadledningsförmågan avsevärt, säger chefen för tredje brigaden, överste Lars Jonsson.