Stort antal ryska örlogsfartyg i Finska viken

Flera ryska örlogsfartyg befinner sig i Finska viken och är på väg mot Sankt Petersburg. Anledningen är firandet av den ryska marinens 325-årsdag och följande övningsverksamhet. Försvarsmakten övervakar händelserna kontinuerligt.

Sjöövervakning från HMS Nyköping.
Sjöövervakning från HMS Nyköping.
Marinens fartyg övervakar ständigt det svenska sjöterritoriet, som här från HMS Nyköping. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Sjöövervakning på distans.
Sjöövervakningsoperatörer har som huvuduppgift att övervaka svenskt hav och närliggande områden med hjälp av bland annat radar, flyg och fartyg. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Rysk kryssare av Slavaklass.
Ryska kryssaren Marshal Ustinov av Slava-klass, fotograferad i Kattegatt av svensk incidentberedskap. Foto: Försvarsmakten
Rysk ubåt
Rysk ubåt av Akula-II-klass, fotograferad i Kattegatt av svensk incidentberedskap. Foto: Försvarsmakten

Under de närmste veckorna har ett antal ryska fartyg och ubåtar passerat Öresund på kurs mot Sankt Petersburg och marinbasen Kronstadt. Detta som förberedelser inför firandet av de ryska marinstridskrafternas dag som sker söndag 25 juli. Även fartyg från Iran, Pakistan och Indien har gått in i Östersjön för att delta i firandet.

– Högtidsdagen firas i slutet av juli varje år, och vår erfarenhet är att den sedan följs av en rysk övning kallad Oceanskölden. Där övar de sin egen förmåga och visar också upp denna förmåga. När man samlar många resurser på en viss plats så får det en påverkan på läget. Vi följer ständigt vilken kapacitet och verksamhet som finns i vårt närområde och försöker naturligtvis bedöma och förutse vad som kommer att ske de närmsta veckorna och månaderna, säger Jörgen Lönngren, chef för underrättelse- och säkerhetsavdelningen vid insatsstaben. 

Fartyg i parad

De ryska marinstridskrafternas dag kommer att firas med en fartygsparad. Det huvudsakliga firandet sker i Sankt Petersburg, men mindre parader väntas också ske vid andra ryska marinbaser. 

– Även om det är semestertider har vi ständigt personal i tjänst som följer läget i närområdet. Sammanfattningsvis har vi en mycket god lägesuppfattning. Helt naturligt så följs den ryska marinens verksamhet också av Nato och väst, säger Jörgen Lönngren. 

Senare under hösten hålls en stor rysk militärövning – Zapad 2021. Den genomförs under augusti-september och är en föranmäld övning som sker var fjärde år.  
– Då kommer vi återigen att se en ökad rysk närvaro i vårt närområde, säger Jörgen Lönngren.