Lyckad insats när Oskarshamn skyddades

Oskarshamnsborna möttes av en livlig militär aktivitet under måndagen och tisdagen med pansarterrängbilar från Södra skånska regementet (P 7) och stridsbåtar från Amfibieregementet (Amf 1) som skyddade hamnen. Förklaringen: Försvarsmakten genomförde en beredskapskontroll i Småland.

Amfibieregementet bevakar Oskarshamns hamn.
Foto: Linus Ehn/Försvarsmakten
Militär båt och en färja i bakgrunden.
Beredskapskontrollen innebar att en sammansatt stridsgrupp säkrade 181:a pansarbataljonens transport till Gotland. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Militär båt och en färja i bakgrunden.
Amfibieregementet anlände till Oskarshamn under måndagen och verkade där hav möter land. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Kulspruteskytt på militärbåt.
Beredskapskontrollen genomfördes med skarp ammunition. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Soldater som spanar.
Amfibieförbandet var på plats både i hamnen och i omgivande havsområden. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Soldat till sjöss med kikare
En av uppgifterna var att bevaka ett antal områden för att upptäcka främmande verksamhet. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Pansarfordon som kör på en väg genom skog.
Pansarterrängbilar från Södra skånska regementet som kör mot Oskarshamn. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten

Det var på fredagen som Södra Militärregionen fick order om att leda en tillfälligt sammansatt stridsgrupp i syfte att skydda Oskarshamns hamn och omgivningarna för att säkra 181:a pansarbataljonens transport tillbaka till Gotland.

Under måndagen säkrades därför Oskarshamn av den sammansatta stridsgruppen. Arméförband ur den regionala beredskapsstyrkan samt enheter från Amf 1 tog sig till området från land och från havssidan. När de anlänt och grupperat löstes uppgifter under måndagen och tisdagen, insatsen avslutades på tisdagseftermiddagen. 

– Beredskapskontrollen har gått riktigt bra. Det är mycket betydelsefullt och glädjande, säger generalmajor Jonas Wikman, ställföreträdande insatschef.

En beredskapskontroll innebär att förbanden tilldelas en uppgift som de inte känt till på förhand. När ordern kommer måste de olika enheterna snabbt sätta sig in i uppgifterna för att börja kunna lösa dem omedelbart. 

– Vi började direkt jobba enligt våra rutiner. Vi satte igång stabsarbetet och inledde samarbete med P 7 och Amf 1 som ingick i den tillfälligt sammansatta stridsgruppen. Vi jobbade snabbt och var på plats i Oskarshamn i tid för att lösa uppgiften, säger förvaltare Magnus Linde, chef för Södra Militärregionens främre ledningsstab.

Beredskapskontroller fyller en viktig funktion inom Försvarsmakten.
– Det handlar om att grundberedskap och beredskapstider kontrolleras. Det kan handla om så enkla saker som att rätt person finns på plats för att låsa upp förråd, till att den mest avancerade tekniska utrustningen fungerar korrekt, säger överstelöjtnant Adam Camél, chef för beredskapskontrollen.

De sista delarna av 181:a pansarbataljonen transporterades till Gotland vid 12-tiden på tisdagen och anlände till Visby senare på eftermiddagen. Efter att beredskapskontrollen återvände enheterna ur Amf 1 och Regionala beredskapsstyrkan från P 7 till sina hemmabaser. Omkring 150 soldater och officerare ingick i styrkan som säkrade Oskarshamn.

För 181:a pansarbataljonen innebar hemtransporten till Gotland slutet på en intensiv övningsperiod. Förbandet har deltagit i övningen Sydfront som pågått under två veckor i de södra delarna av Sverige.