Virtuell utbildning ger skarpare granatgevärsskyttar

Värnpliktiga granatgevärsskyttar som rycker in 2023 kommer att få delar av sin utbildning i en datorspelsliknande miljö.

Värnpliktiga granatgevärsskyttar kommer att få virtuell skjututbildning framöver.
Värnpliktiga granatgevärsskyttar kommer att få virtuell skjututbildning framöver. Foto: Saab AB

När nya granatgevär levereras till Försvarsmakten i början av 2023 ingår även anläggningar för virtuell skjututbildning.

– Skytten siktar mot en stor skärm, som visar ett scenario i naturlig storlek. Vid eldgivning räknar systemet ut hur skottet träffar, och resultatet syns på skärmen, ungefär som det skulle göra på ett datorspel, förklarar Per Hagman som är projektledare på FMV.

Roland Käll på Markstridsskolan i Kvarn, och systemföreträdare för pansarvärnsvapen på Försvarsmakten, har sett vad den nya plattformen kan göra. Och han är imponerad.

– Vi kommer att kunna öva oberoende av väder och årstid. Exempelvis blir det möjligt att öva mörkerskjutning under grundutbildningen i Norrland, något som inte går idag eftersom det aldrig blir mörkt på dagar och kvällar där sommartid, förklarar han.

Övningsplattformen ger också möjlighet att öva andra skjutvinklar och scenarier än vad som går i dag, då man är begränsad av hur terrängen ser ut.

Ännu är det för tidigt att säga var övningsanläggningarna kommer att finnas, men målet är att placera en på varje förband och flottilj som har granatgevärsskyttar. Systemet går också att anpassa för användning utanför träningsanläggningarna, så att även hemvärnssoldater ska kunna få effektiv granatgevärsutbildning.

Utöver utbildningsplattformen ingår alltså även nya granatgevär, nya riktmedel och även utvecklad ammunition i leveransen.
– Sammantaget innebär det en väsentlig förstärkning av Försvarsmaktens pansarvärnsbrytande förmåga, säger Roland Käll.