Första spaningsbåten levererad till Tredje sjöstridsflottiljen

Den första spaningsbåten är levererad till flottiljen i Karlskrona och dess besättning håller på att installera sig ombord. Fartyget kommer att bli en viktig kugge för marinen i skyddet av det svenska territoriet under vatten.

Delar av den första besättningen på HMS Dristig med bland annat fyra nyanställda sjömän.
Delar av den första besättningen på HMS Dristig med bland annat fyra nyanställda sjömän.
Delar av den första besättningen på HMS Dristig samlad för första gången på bild, med bland annat fyra nyanställda sjömän. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Fartygschef Jonas Fäldt tar emot sitt befälsteckan som ska hissas ombord.
Fartygschef Jonas Fäldt tar emot sitt befälstecken som ska hissas ombord. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Efter underrättelseoperationen i Stockholms skärgård 2014 identifierades behovet av att återta förmågan till passiv ubåtsjakt inomskärs och kustnära. Fram till för ungefär 15 år sedan fanns fyra hydrofonbojfartyg som hade uppgiften men dessa försvann ur organisationen. Försvarsmakten fick därför uppgiften att anpassa sex bevakningsbåtar till en ny uppgift. Med hjälp av sonarbojar som skickar över ljudet från dess mikrofoner till fartyget, kan ljudbilden analyseras.

Delat mellan sjöstridsflottiljerna

De sex fartygen delas jämnt mellan Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen med tre fartyg var och idag var det karlskronaflottiljens tur att ta emot det första, HMS Dristig. För fartygschef Jonas Fäldt är inte HMS Dristig någon ny bekantskap.

– Jag har kört fartyget i hennes gamla roll inom sjöövervakning i två olika perioder. Men det ska nu bli kul att återuppbygga den passiva ubåtsjaktförmågan. Vi startar redan nästa vecka med utbildningen av besättningen.

Fartyget är ombyggt och anpassat för sin nya uppgift, bland annat har huvudmaskiner och hjälpmaskiner bytts. Den stora nyheten är naturligtvis förmågan att ta emot, lyssna på och analysera undervattensljud via bojar.

– Det känns bra att ta emot fartyget. Hon är en del i en tydlig politisk beställning med fokus på att öka Försvarsmaktens förmåga att upptäcka undervattenskränkningar, säger kommendör Per Edling som är chef för Tredje sjöstridsflottiljen.

Spaningsbåt är en ny fartygstyp i den svenska marinen. Dess huvudsakliga uppgift är att med hjälp av sonarbojar lyssna i leder där man bedömer risken stor för intrång med fientliga ubåtar. Spaningsbåtarna är även bestyckade med sjunkbomber och kulsprutor.
Med hjälp av sonarbojar som denna, kan man spana under vattnet efter ljud från exempelvis ubåtar. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten