Högtidlig ceremoni för nya marinchefen

– Ärades med sin egen marsch

Ceremoni för byte av chef inom den svenska marinen har genomförts. Marinchef, konteramiral Jens Nykvist, överlämnade ledarskapet till nya marinchefen, konteramiral Ewa Skoog Haslum. Chefen för Produktionsavdelningen, Johan Svensson, förrättade ceremonin.

Avgående marinchef Jens Nykvist överlämnar marinchefens kommandotecken till nya marinchefen Ewa Skoog Haslum.
Avgående marinchef Jens Nykvist överlämnar marinchefens kommandotecken till nya marinchefen Ewa Skoog Haslum.
Avgående marinchef Jens Nykvist överlämnar marinchefens kommandotecken till nya marinchefen Ewa Skoog Haslum. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Ewa Skoog Haslum i samband med ceremonin för hennes tillträde som marinchef
Marinchefen, konteramiral Ewa Skoog Haslum. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

– Jag känner en stolthet över marinens personal och vad vi levererar – och tackar för en otroligt bra tid vid rodret, säger avgående chef Jens Nykvist.

Den högtidliga ceremonin för marinchefsbyte sammanföll med Marinstridsdagarna i Karlskrona, vilket gjorde att alla marina förband närvarade. Många inbjudna gäster fanns också på plats. Flaggvakter ramade in tillställningen, med bland annat parad för flaggan. Marinens musikkår spelade traditionsenliga appeller och marinens marscher, bland annat Ewa Skoog Haslums egen marsch.

Ewa Skoog Haslum har lång erfarenhet av marinen och de marina förbanden. Ewa började sin karriär inom Försvarsmakten som värnpliktig radiotelegrafist ombord på korvett Stockholm. Sedan har tjänsterna avlöst varandra, till exempel vid Andra ytstridsflottiljen, Högkvarteret och Fjärde sjöstridsflottiljen. Närmast kommer Ewa från Försvarshögskolan, där hon varit vice rektor sedan 2017.

– Det är med stor ödmjukhet och stolthet jag tar över som marinchef, säger Ewa Skoog Haslum. Mina nyckelord inom ledarskap är tillit, förtroende och att våga lita på varandra. För att nå dit måste man lära känna varandra, känna lojalitet och ställa upp för varandra.

Försvarsmakten välkomnar Sveriges första kvinnliga konteramiral och nya marinchef, Ewa Skoog Haslum.