Snabbt och rörligt eller steget före

Striderna mellan de två brigaderna pågår för fullt under övning Northern Wind. En brigads alla ingående enheter är viktiga för att systemet ska fungera effektivt. En av dessa enheter är artilleriet som under övningen tränas för att kunna understödja de stridande manöverbataljonerna.

Konvoj med norska Bandhaubits M 109 på väg framåt mot nya grupperingsplatser. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
Archer, det svenska artilleriets stolthet. Systemet är både snabbt och har lång räckvidd. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Magnus Degerlund är chef för den svenska artilleribataljonen. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Den norska artilleribataljonens ställföreträdande chef, Stian Koren, i samspråk med sina soldater. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
Finska artilleriet deltar i Northern Wind med bland annat ett antal 155 millimeters fälthaubits, raketartilleri och granatkastare. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
Norsk Bandhaubits M 109 öster om Sangis älv. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
Marius Mihre och Mats Seglen, soldater vid den norska artilleribataljonen. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
Norska Bandhaubits M 109 uppställda. Minuten senare var alla på väg till nästa grupperingsplats. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten
Grupperad och skjutklar Archerpjäs strax öster om Kalix älv. Foto: Jesper Sundstrom/Försvarsmakten

Snön vräker ner i Norrbotten när svenskt och finskt artilleri understödjer den svenska brigaden under övning Northern Wind. På motståndarsidan finns det norska artilleriet.
Den svenska brigaden med artillerisystemet Archer strider tillsammans med finskt artilleri i form av bland annat raketartillerisystem, granatkastare och fältartilleri. Den norska brigaden understöds i sin tur av en artilleribataljon med Bandhaubits M 109.

Fördelar och nackdelar

Striden mellan de olika artillerisystemen kan, precis som mellan andra jämbördiga funktioner, beskrivas som ett krig i kriget där båda sidor har sina för- och nackdelar.
Överstelöjtnant Magnus Degerlund är chef för den svenska artilleribataljonen:
– Jag anser att vårt system har en bättre räckvidd och är rörligare än det norska. Men, det bygger på att vi har gjort våra förberedelser genom bland annat plogning så att pjäserna kommer fram. När vi kan nyttja våra snabba pjäser, då blir vi farliga för vår fiende.

Major Stian Koren är ställföreträdande chef för den norska artilleribataljonen. Han håller med om Archersystemets räckvidd, men lyfter samtidigt fram det norska artilleriets fördelar.
– Den svenska brigaden är absolut ett stort hot för oss just tack vare systemets räckvidd. Men att kunna identifiera motståndaren i tid är minst lika viktig. Vår taktik är att vara steget före och upptäcka vår fiende tidigare genom bra sensorer och radarenheter.

Förväntansfulla värnpliktiga

Norska artilleriet är på plats med tre pjäskompanier bestående av både kontrakterad och pliktpersonal. Marius Mihre och Mats Seglen är två norska värnpliktiga som påbörjade sin tjänstgöring i augusti förra året. Northern Wind är deras första övning på svensk mark.
– Det är riktigt kul att vara i Sverige och få möjlighet att träna på det vi hittills har lärt oss under vår utbildning. Nu ska det bli intressant och se hur vårt artilleri står sig gentemot motståndarnas.
Nu hoppas vi på lite action, sa en förväntansfull Mats Seglen.

– Våra svensk-finska motståndare ska få sig en ordentlig match. Självklart kommer det norska artilleriet att segra till slut, sa Marius Mihre med glimten i ögat.

Artilleri Northern Wind 2019  

Arméövning Northern Wind 2019 är den största övningen i Norrbotten sen 1991. Två brigader och 10 000 soldater från fem olika nationer. Artilleriet spelar en mycket viktig roll för båda brigaderna och kan vara det som avgör vem som går vinnande ur striden.

Arméövning 2019

Arméövning 2019 - Northern Wind genomförs i östra Norrbotten i mars 2019.

Huvuddelen av övningen, det så kallade förbandsskedet, pågår 18-27 mars. Förbandsskedet föregås av förberedelser och transporter till övningsområdet.

Under förberedelserna genomför de deltagande förbanden vinterutbildning, sambandsövning och brigadunderstödsövning. Efter den 27 mars sker avveckling, vård och återtransport.

Övningen har cirka 10 000 deltagare från Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och USA.

Kontakt: info-i19@mil.se