Dubbelt så många, dubbelt så bra

Den här KFÖ:n eller krigsförbandsövningen var man dubbelt så många. I runda tal 600 soldater och befäl från både 34:e och 35:e hemvärnsbataljonerna. Det blir dubbelt så bra. Moment som ska tränas blir mer effektfulla när man är fler tillsammans. Det blir också en möjlighet att både ensa kunskaper och dra nytta av respektive bataljons olikheter.

Bataljonsuppställning, soldater och chef sjunger psalm, korum

Övningen inleddes med att de båda bataljonerna tillsammans med inbjudna gäster bland annat hade ett gemensamt korum som avslutades med en psalm.

Den här kfö:n eller krigsförbandsövningen var man dubbelt så många. I runda tal 600 soldater och befäl från två olika bataljoner. Det blir dubbelt så bra. Moment som ska tränas blir mer effektfulla när man är fler tillsammans. Det blir också en möjlighet att både ensa kunskaper och dra nytta av respektive bataljons olikheter.
Bataljonsuppställning, soldater och chef sjunger psalm, korum

Övningen inleddes med att de båda bataljonerna tillsammans med inbjudna gäster bland annat hade ett gemensamt korum som avslutades med en psalm.

Den här kfö:n eller krigsförbandsövningen var man dubbelt så många. I runda tal 600 soldater och befäl från två olika bataljoner. Det blir dubbelt så bra. Moment som ska tränas blir mer effektfulla när man är fler tillsammans. Det blir också en möjlighet att både ensa kunskaper och dra nytta av respektive bataljons olikheter.
Övningen inleddes med gemensam samling av de båda bataljonerna tillsammans med inbjudna gäster. En av punkterna var ett korum som avslutades med en stämningsfull psalm innan själva övningen drog igång. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Övningsledare soldater

Den här kfö:n eller krigsförbandsövningen var man dubbelt så många. I runda tal 600 soldater och befäl från två olika bataljoner. Det blir dubbelt så bra. Moment som ska tränas blir mer effektfulla när man är fler tillsammans. Det blir också en möjlighet att både ensa kunskaper och dra nytta av respektive bataljons olikheter.
Under de följande dagarna var det många olika moment som skulle gås igenom inom de olika grupperna. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Pansarskott soldat kvinna

Den här kfö:n eller krigsförbandsövningen var man dubbelt så många. I runda tal 600 soldater och befäl från två olika bataljoner. Det blir dubbelt så bra. Moment som ska tränas blir mer effektfulla när man är fler tillsammans. Det blir också en möjlighet att både ensa kunskaper och dra nytta av respektive bataljons olikheter.
Några av soldaterna fick lära sig att använda pansarskott och fick mängdträning i handhavande av vapnet. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Simulatorutrustning soldat 
Magnus får sin nya utrustning kontrollerad. Utrustningen är laserbaserad och består av ett extra tillägg på hjälm, stridssele och på AK 4:an tillsammans med ett handledsband. Den kommer att hjälpa honom och kollegorna att hitta rätt rörelse i strid då den ger indikation på om de är beskjutna av indirekt eld eller om de blir träffade. Utrustningen kommer att göra övningarna mer realistiska.

Den här kfö:n eller krigsförbandsövningen var man dubbelt så många. I runda tal 600 soldater och befäl från två olika bataljoner. Det blir dubbelt så bra. Moment som ska tränas blir mer effektfulla när man är fler tillsammans. Det blir också en möjlighet att både ensa kunskaper och dra nytta av respektive bataljons olikheter.
Andra fick kunskap om ny utrustning. Magnus och de andra gruppcheferna får sin nya simulatorutrustning kontrollerad. Utrustningen är laserbaserad och består av ett extra tillägg på hjälm, stridssele och på AK 4:an tillsammans med ett handledsband. Den kommer att hjälpa honom och kollegorna att hitta rätt rörelse i strid då den ger indikation på om de är beskjutna av indirekt eld eller om de blir träffade. Utrustningen kommer att göra övningarna mer realistiska. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Utspisning, kvinna

Den här kfö:n eller krigsförbandsövningen var man dubbelt så många. I runda tal 600 soldater och befäl från två olika bataljoner. Det blir dubbelt så bra. Moment som ska tränas blir mer effektfulla när man är fler tillsammans. Det blir också en möjlighet att både ensa kunskaper och dra nytta av respektive bataljons olikheter.
Är det torsdag så är det. Då serveras ärtsoppa. Det är sen gammalt. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Polsk delegation, förevisning
På plats var också en delegation med militärer från Polen. Syftet med deras visit var att få en bild av hur Sveriges hemvärn ser ut och hur man övar för att kunna bygga upp en motsvarande folkförankrad förmåga i sitt eget hemland. Inom en snar framtid kommer även svenska representanter att besöka Polen med målet att bygga upp ett samarbete mellan svenskt och polskt hemvärn.

Den här kfö:n eller krigsförbandsövningen var man dubbelt så många. I runda tal 600 soldater och befäl från två olika bataljoner. Det blir dubbelt så bra. Moment som ska tränas blir mer effektfulla när man är fler tillsammans. Det blir också en möjlighet att både ensa kunskaper och dra nytta av respektive bataljons olikheter.
På plats var också en delegation med militärer från Polen. Syftet med deras visit var att få en bild av hur Sveriges hemvärn ser ut och hur man övar för att kunna bygga upp en motsvarande folkförankrad förmåga i sitt eget hemland. Inom en snar framtid kommer även svenska representanter att besöka Polen med målet att bygga upp ett samarbete mellan svenskt och polskt hemvärn. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Stabsmedlemmar, 
Alexandra, Per och Moe håller på att lära sig att använda det för dem nya IT-systemet IS HV och ser många fördelar med det. ”Ja, det är jätteintressant och lätt att lära sig. Det är lätt att hitta det man behöver och det ger en bra överblick” säger Alexandra.

Den här kfö:n eller krigsförbandsövningen var man dubbelt så många. I runda tal 600 soldater och befäl från två olika bataljoner. Det blir dubbelt så bra. Moment som ska tränas blir mer effektfulla när man är fler tillsammans. Det blir också en möjlighet att både ensa kunskaper och dra nytta av respektive bataljons olikheter.
Alexandra, Per och Moe har fått en förevisning i IT-system IS HV. Systemet är inte godkänt men ger en bild av hur arbetet för en stab i fält skulle kunna effektiviseras. Som med alla nya system måste många kuggar vara på plats före användning eftersom risken för informationsförluster aldrig får underskattas. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Spelmarkörer
”Ett sätt att kunna spela igenom ett scenario eller en plan och få igång deltagarnas tankar är att använda den här kartan och en mängd markörer. Det är lätt att engagera deltagarna och man behöver inte oroa sig för sekretessen. Trianglarna skjuter vi in för att öka svårigheterna” säger Fredrik som ligger bakom spelet som består av en mängd markörer och stora kartor.

Den här kfö:n eller krigsförbandsövningen var man dubbelt så många. I runda tal 600 soldater och befäl från två olika bataljoner. Det blir dubbelt så bra. Moment som ska tränas blir mer effektfulla när man är fler tillsammans. Det blir också en möjlighet att både ensa kunskaper och dra nytta av respektive bataljons olikheter.
Planläggning låg också på schemat för bland andra de som ingick i chefstäten. Fredrik Revelj hade dukat upp stora kartor och en mängd spelmarkörer med allt vad man kunde tänka sig för att sätta igång tankeverksamheten. "Ett sätt att kunna spela igenom ett scenario eller en plan och få igång deltagarnas tankar är att använda en karta och en mängd markörer. Det är lätt att engagera deltagarna och den simpla tekniken gör att man inte behöver oroa sig för röjande av signaler eller att lämna någon information efter sig. Trianglarna är de händelser med friktioner som utmanar deltagarna” säger Fredrik som ligger bakom spelet. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Stridssjukvårdare
De som går mot att bli stridssjukvårdare i sina respektive kompanier är de som allra först kommer att få göra ett omhändertagande av skadade kamrater. TOS, taktiskt omhändertagande av stridsskadad heter begreppet som innebär att stridssjukvårdaren gör det första omhändertagandet och sedan överlämnar till sjukvårdarna på förbandsplats för ett fortsatt kvalificerat omhändertagande. 

Den här kfö:n eller krigsförbandsövningen var man dubbelt så många. I runda tal 600 soldater och befäl från två olika bataljoner. Det blir dubbelt så bra. Moment som ska tränas blir mer effektfulla när man är fler tillsammans. Det blir också en möjlighet att både ensa kunskaper och dra nytta av respektive bataljons olikheter.
De som går mot att bli stridssjukvårdare i sina respektive kompanier är de som allra först kommer att få göra ett omhändertagande av skadade kamrater. TOS, taktiskt omhändertagande av stridsskadad heter begreppet som innebär att stridssjukvårdaren gör det första omhändertagandet och sedan överlämnar till sjukvårdarna på förbandsplats för ett fortsatt kvalificerat omhändertagande. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Sjukvårdare
”Det är väldigt glädjande att få samarbeta med Sjöstridsskolan och i just det här fallet Jennie Kvamme” säger Lotta Dalenius som följer Jennies genomgång av den sjukvårdsutrusning som man förhoppningsvis snart kommer att ha tillgång till i fält. 

Den här kfö:n eller krigsförbandsövningen var man dubbelt så många. I runda tal 600 soldater och befäl från två olika bataljoner. Det blir dubbelt så bra. Moment som ska tränas blir mer effektfulla när man är fler tillsammans. Det blir också en möjlighet att både ensa kunskaper och dra nytta av respektive bataljons olikheter.
”Det är väldigt glädjande att få samarbeta med Sjöstridsskolan och i just det här fallet Jennie Kvamme” säger Lotta Dalenius som följer Jennies genomgång av den sjukvårdsutrusning som man förhoppningsvis snart kommer att ha tillgång till i fält. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Sjukvårdare
Soldaterna får prova på en typ av förband som används för att få stopp på blödningar. 

Den här kfö:n eller krigsförbandsövningen var man dubbelt så många. I runda tal 600 soldater och befäl från två olika bataljoner. Det blir dubbelt så bra. Moment som ska tränas blir mer effektfulla när man är fler tillsammans. Det blir också en möjlighet att både ensa kunskaper och dra nytta av respektive bataljons olikheter.
Soldaterna får också prova på en typ av förband som används för att få stopp på blödningar. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Landshövding
I syfte att sprida kunskap om Hemvärnets verksamhet hade en mängd kommunala tjänstemän, kommunchefer, säkerhetschefer, kommunalråd och landshövdingar från de båda länen vars bataljoner är med på övningen hade bjudits in för att delta under övningens första dag. En av gästerna på plats var Kronobergs Landshövding som upplevde dagen som värdefull.

Den här kfö:n eller krigsförbandsövningen var man dubbelt så många. I runda tal 600 soldater och befäl från två olika bataljoner. Det blir dubbelt så bra. Moment som ska tränas blir mer effektfulla när man är fler tillsammans. Det blir också en möjlighet att både ensa kunskaper och dra nytta av respektive bataljons olikheter.
I syfte att sprida kunskap om Hemvärnets och Försvarsmaktens verksamhet hade en mängd kommunala tjänstemän, kommunchefer, säkerhetschefer, kommunalråd och landshövdingar från de båda länen vars bataljoner var med på övningen bjudits in för att delta under övningens första dag. En av gästerna på plats var Kronobergs landshövding Ingrid Burman som upplevde dagen som värdefull. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Jan Pålsson C MRS
”Det har varit bra och viktigt att få en bild av hur träningen och deltagandet ser ut inom de här två bataljonerna. Det är varken första eller sista gången jag är här” säger Jan Pålsson som är chef för Militärregion Syd, MR S.

Den här kfö:n eller krigsförbandsövningen var man dubbelt så många. I runda tal 600 soldater och befäl från två olika bataljoner. Det blir dubbelt så bra. Moment som ska tränas blir mer effektfulla när man är fler tillsammans. Det blir också en möjlighet att både ensa kunskaper och dra nytta av respektive bataljons olikheter.
”Det har varit bra och viktigt att få en bild av hur träningen och deltagandet ser ut inom de här två bataljonerna. Det är varken första eller sista gången jag är här” säger Jan Pålsson som är chef för Militärregion Syd, MR S efter att ha besökt två av de bataljoner som ingår i regionen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Hela lägret i Kosta sjöd av aktivitet. De runt sexhundra deltagarna var indelade i en mängd olika grupper baserat på befattning. Hundförare, gruppchefer, sjukvårdare, stabspersonal och så vidare. Vitsen med att jobba över bataljonsgränserna var av flera olika orsaker. Moment blir mer effektfulla om man är fler som deltar. De skillnader i kompetens som kan finnas i bataljonerna kan jämnas ut och kunskaper kan överspridas.

Förevisning för stabsmedlemmar

På Markan satt de som brukar jobba i staberna. Den här helgen låg ett av fokusen för dem på att få se hur ett framtida infosystem för hemvärn skulle kunna fungera. I dagsläget är IS HV inte godkänt men det ger en hint om hur man skulle kunna jobba. Systemet består av datorer, servrar och skrivare som man skulle kunna ta med sig ut i fält och koppla ihop för att under enkla former kunna jobba i ett slutet nätverk. I ett sådant system skulle stabspersonal lättare kunna arbeta med en gemensam lägesbild samtidigt som den kan förmedlas vidare till den som behöver informationen. I det slutna digitala systemet kan också finns den mesta dokumentationen som skulle kunna behövas så man slipper leta i böcker och pärmar. Men innan det här blir verklighet måste fler pusselbitar falla på plats eftersom risken för informationsförluster aldrig får underskattas.

Planläggning

Planläggning låg också på schemat för bland andra de som ingick i chefstäten. På plats var representanter från flera förband utöver de båda bataljonerna och Fredrik Revelj hade dukat upp stora kartor och en mängd spelmarkörer med allt vad man kunde tänka sig för att sätta igång tankeverksamheten.

– Ett sätt att kunna spela igenom ett scenario eller en plan och få igång deltagarnas tankar är att använda en karta och en mängd markörer. Det är lätt att engagera deltagarna och den simpla tekniken gör att man inte behöver oroa sig för röjande av signaler eller att lämna någon information efter sig, säger Fredrik som ligger bakom spelet.

Simulatorutrustning för mer realistisk strid

På en annan plats höll gruppcheferna till. De fick prova på och testa för dem ny teknisk laserbaserad utrustning som ska användas för att ge mer realistiska stridsövningar. Varje soldat bär en sele utanpå sin utrustning och hjälm tillsammans med ett handledsband och extra utrustning på sin automatkarbin.  När de kalibrerat sina sikten kan de skjuta på varandra med laser. Den soldat som blir träffad eller utsatt för indirekt eld hör en röst som talar om var och hur allvarligt skadad man blivit. Är man inte träffad får man veta att det var nära och därmed indikation om att man måste ta skydd eller ändra skjutställning. Systemet är ett av världens mest avancerade och kan när det används för att träna stridssituationer göra övningar mer realistiska eftersom det ger en direkt indikation på hur man rör sig. Efter den här helgen kan gruppcheferna använda utrustningen med sina soldater.

Intresseväckande utbildning för sjukvårdare

Den största täten, som var de som jobbar med sjukvård, fick lämna Kosta och ta sig ner till Karlskrona örlogshamn. Där fick de för första gången chansen att utnyttja de avancerade resurser som Sjösäkerhetssektionen Marinmedicin på Sjöstridsskolan har tillgång till och utbildar i. Sjukvårdsbefälet och sjukvårdsinstruktör Lotta Dalenius var övningsledare och en av dem som hade planerat det späckade schema som skulle hinnas med för att ge ett lyft för sjukvården inom hemvärnet. För Lotta som har bakgrund som legitimerad specialistsjuksköterska med inriktning på trauma och vårdlärare är detta något hon verkligen brinner för.

– Vi är soldater främst men sjukvårdare sen och utan sjukvård så blir det ingen strid enkelt sagt. De som är här nu är allt från ytterst kompetenta specialister som har befattning som sjuksköterskor eller sjukvårdare till skyttesoldater placerade som stridssjukvårdare. Meningen är att stridssjukvårdarna ska få en grund att stå på, att vi väcker intresset för dem att vidareutbildas inom försvarsmedicin men anpassat efter hemvärnets krav. Sjukvårdarna och sjuksköterskorna övar också sin befattning som ingår i den kedja som omhändertagandet av stridsskadade består av.  Vi övar för krig och måste känna till vad det är för skador vi kan råka ut för, säger Lotta Dalenius.

En positiv bild

­Chefen för militär region syd, MR S Jan Pålsson besökte övningen och var positiv efter att ha fått träffa inte bara hemvärnssoldater utan även övriga inbjudna representanter från bland annat kommuner och länsstyrelser ur både Kronoberg och Kalmar län.

– Både länsstyrelser och kommunerna är oerhört engagerade i totalförsvarsutvecklingen och ser möjligheter till samövning på olika plan. Jag kunde konstatera positiva tongångar till Försvarsmaktens verksamhet och samverkan mellan civila och militära instanser, säger Jan Pålsson chef för Militärregion syd, MR S.

Nu återstår för alla att återhämta sig efter ett intensivt och ett förhoppningsvis givande veckoslut där förmågan hos de två hemvärnsbataljonerna höjts några snäpp.