Rekryterna har fått koll på läget

Förra måndagen ryckte 30 rekryter in på FMTS för den elva månader långa värnpliktsutbildningen. Första veckan i utbildningen kallas ”koll på läget” och handlar mycket om att förstå och komma in i livet som soldat.

Genomgång av hur torniqueten fungerar. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Tina Hjertman sätter en torniquet på sig själv. Torniqueter används för att få stopp på kraftiga blödningar. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Under grundutbildningen varvas teori med praktik. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Eray Döneryuk övar närkamp. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
I närkamp hänger 90 procent på tekniken. Det är viktigt att hitta rätt ställning för bästa balansen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Hämta ut materiel, exercis, bädda sängen och information om verksamhetssäkerhet och Försvarsmaktens värdegrund är något av allt det rekryterna hunnit med under sin första vecka. I vanliga fall hade de även fått börja skjuta, men med torkan och den akuta brandfaran som råder får skjutningen vänta.
– Vi har fått lära oss det vi trodde vi kunde, säger rekryt Eray Döneryuk med ett leende. Men det känns väldigt bra. Vi får den tid vi behöver för att lära oss och vi har mycket bra instruktörer, berömmer Eray Döneryuk.

Plutonen är indelad i tre grupper. Varje grupp delar logement.
– Först lärde jag känna de i vår grupp eftersom vi bor ihop. Nu har jag bra koll på hela plutonen och vi har en fin sammanhållning, tycker Eray Döneryuk. Vi försöker hela tiden hjälpa och stötta varandra och på kvällarna sitter vi ofta i pentryt och diskuterar om vad vi kan göra bättre nästa dag.

Rekryt Marcus Sistig von Brömsen från Helsingborg har i två år väntat och längtat efter att få göra den militära grundutbildningen. Marcus ska bli mekaniker och har redan utbildat sig till mekaniker under gymnasiet.
– Sedan jag insåg hur många möjligheter det finns för en mekaniker i Försvarsmakten har jag varit intresserad, förklarar han.

Sjukvård och närkamp

Under dagen har sjukvård och närkamp stått på schemat för rekryterna. De har fått pröva att lägga tryckförband och avsnörande förband, så kallad torniquet.
– Det gör riktigt ont, intygar rekryt Tina Hjertman om hur det känns att ha på en torniquet. Vill du prova?

Efter en förmiddag med sjukvård följde en eftermiddag med närkamp. Det var rekryternas första pass i ämnet. Efter en lång säkerhetsgenomgång av instruktörerna fick rekryterna inta kampställningarna.
– Närkamp är något helt nytt för mig, förklarar rekryt Anders Larsson från Karlskoga, men jag ser ändå fram emot det med lite skräckblandad förtjusning.
– Men så har det varit hela första veckan, fortsätter Anders Larsson. Allt är nytt och även om det går i ganska lugnt tempo kan man ändå bli lite stressad. Man vet inte vad som väntar, men ju bättre vi lär känna varandra i gruppen desto bättre går det.

Snart går rekryterna över till nästa del i grundutbildningen: Patrull. Då väntar deras första nätter i fält.